Helsingborgs lasarett ”landets värsta sjukhus”

Hur gick det till när Helsingborgs lasarett blev ”landets värsta sjukhus”, med Svenska Dagbladets rubrikformulering? Hur kan problemen förvärras år efter år?

Helsingborgs lasarett är det sjukhus i Sverige som har den värsta situationen, skrev Svenska Dagbladet häromdagen. Trots växande befolkning har antalet vårdplatser under fem år minskat med 20 procent, till 343 sjuksängar.

Till saken kommer att det inte finns personal till dessa sjuksängar, över 20 har fått stängas ner av det skälet. jämfört med för fem år finns det alltså i dag 90 platser färre. Med tanke på snabb befolkningsökning och många flyktingar i regionen, människor som också har vårdbehov, ligger det nära till hands att använda hårda ord som ”kollaps” för att beskriva situationen, när bortåt en fjärdedel av alla sjuksängar är ur spel.

När Helsingborgs Dagblad skriver om samma problem med färre sängplatser anger man att i siffran ingår platser på Sommarsol i Vejbystrand och sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. Om det förhåller sig så är nerskärningen av Helsingborgs lasarett än mer drastisk.

Marie Wedin, ortoped och ordförande i nordvästra Skånes läkarförening, använder ett något mildare uttryck och menar i SvD att sjukhuset är på ett sluttande plan:

– Vi har haft minst tio stora omorganisationer. Ibland ska vi vara sjukhusbolag och konkurrera och ibland ska vi samarbeta. Vi skickar runt patienterna i regionen och ställer in operationer med kort varsel och personalen tycker att arbetsförhållandena är vidriga och sticker. Inga sjuksköterskor vill jobba i ett inferno på akuten, säger Marie Wedin.

Två av 14 operationssalar på Helsingborgs lasarett är stängda nu, eftersom det saknas narkossjuksköterskor. Många planerade operationer kan inte genomföras. I sommar kanske bara sex av åtta intensivvårdsplatser är öppna.

– Vi blir mer beroende av andra sjukhus i regionen och i värsta fall måste vi ta hjälp av Kalmar, Jönköping och även danska sjukhus, säger Harald Roos, divisionschef på sjukhuset.

Hur gick det till när Helsingborgs lasarett blev ”landets värsta sjukhus”, med Svenska Dagbladets rubrikformulering? Hur kan problemen förvärras år efter år? Nog måste det finnas både kortsiktiga och långsiktiga strategier för att bota den så sjuka vården?

En reaktion på ”Helsingborgs lasarett ”landets värsta sjukhus””

  1. Försämringen av sjukvården i Region Skåne har pågått under en lång följd av år. Politikerna måste vara fullständigt döva. Det har publicerats välunderbyggda och kritiska artiklar i HD/Sydsvenskan i flera år men inget händer. De gånger jag själv fått svar av politikerna i Region Skåne så förnekar man att det är pengar som fattas så skatten behöver absolut inte höjas. Nej, det som fattas är politiker med råg i ryggen som kan ta de svåra besluten och skjuta till mer pengar.

Kommentarer är stängda.