Nato, SOM, Sifo och SVT

Varför anger Sifo och Novus att nästan varannan svensk är mot Nato-medlemskap medan SOM hävdar att antalet Natoanhängare är fler än motståndarna? Vem är korrekt och vem vilseleder – och varför?

Svenskarnas Natomotstånd är fortsatt kompakt. En ny Sifoundersökning som presenterades i lördags av Svenska Dagbladet visade att 46 procent är mot ett svenskt medlemskap med bara 35 procent för.

Frågeställningen var tydlig: ”Tycker du att Sverige ska ansluta sig till försvarsalliansen Nato?”

Två dagar senare (2/7) publicerade SVT-Novus en liknande undersökning med likartat resultat. På frågan ”Bör Sverige gå med i Nato?” svarade 43 procent nej och 32 procent ja.

I mitten av juni publicerade prestigefyllda SOM-institutet i Göteborg ännu en undersökning om svenskarna och Nato, som jag diskuterat i en tidigare blogg. Här gällde det hur många som svarat mycket bra eller ganska bra på påståendet ”Sverige bör söka medlemskap i Nato”.

Antalet Nato-anhängare var enligt SOM 33 procent, ungefär detsamma som Sifo och SVT redovisar. SOM:s uppgifter om antalet Natomotståndare var däremot betydligt lägre, bara 32 procent (Sifo 46%, SVT 43%).

Varför anger Sifo och SVT nästan 50 procent fler Natomotståndare än SOM? Vem är korrekt och vem vilseleder – och varför?

Frågan är inte bara angelägen utan ödesdiger. För ett år sedan, kort tid före det att riksdagen i juni 2016 skulle rösta om Värdlandsavtalet med Nato, angav SOM att opinionen svängt kraftigt med allt fler för ett NATO-medlemskap:

”Andelen som anser att det är ett bra förslag att Sverige söker medlemskap i Nato har 2015 ökat till 38 procent, mot 31 procent 2014. Andelen som anser att det är ett dåligt förslag har minskat till 31 procent, mot 37 procent 2014.”

I debatten som föregick Värdlandsavtalet upprepade medierna som ett faktum att fler svenskar då var för Nato (sju procent fler än motståndarna).

Men i januari 2016 hade DN-Ipsos publicerat resultatet av en opinionsundersökning som angav att 50 procent av svenskarna var mot Nato, med 34 procent mot. SOM-undersökningen användes till desinformation.

Det pågår en intensiv opinionsbildande verksamhet med syftet att säkra svenskt Natomedlemskap. På DN:s ledarsida tyckte Erik Helmersson att det var ”helt prilligt” att Sverige inte går med i Nato. Längre sträckte sig inte Helmerssons argumentering. Inte ett ord om att Nato ytterst bygger på kärnvapen, att Natoländerna konsekvent motsätter sig FN:s generalförsamlings arbete att förbjuda kärnvapen, inte ett ord om risken för Sverige att bli beroende av Trumps och USA:s militära utsvävningar och rentav tvingas in i ”kampen mot terrorismen”.

Sverige har i över 200 år stått utanför krig, till följd främst av vår alliansfrihet. Att inte ens dra lärdom av den erfarenheten är värsta sortens prillighet.

5 reaktioner på ”Nato, SOM, Sifo och SVT”

 1. Skillnaden beror säkert på att två av undersökningarna är gjorda nyligen under 2017, medan SOM-undersökningen gjordes 2016.

  1. Nej HGL, så är inte fallet. Skillnaden mellan undersökningarna beror på metodik och på frågeställningar – och är oroväckade.

    1. Bäste HGL, jag har den största respekt för SOM och ingenstans i det jag skrivit finns antydningar åt det håll du insinuerar. Jag frånber mig debatt på den nivån.

     1. Jag skulle lika gärna frågat mig samma sak om Sifo och Novus. Men nu skiljer sig SOM från de övriga. Därav valet av SOM.

Kommentarer är stängda.