Om Helsingborg vore Hiroshima

Fredspriset till ICAN prisade arbetet för ett förbud mot kärnvapen i FN. 122 länder, däribland Sverige, har anslutit sig till. Men starka politiska krafter i Sverige går emot förslaget, moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet och delar av socialdemokratierna.

Bilden överst: Om Helsingborg vore Hiroshima. Kartan visar effekten av en Hiroshimabomb (omkring 20 kiloton, mycket liten jämfört med dagens bomber) fälld över centrala Helsingborg. Den yttersta ringen visar området med tredje gradens brännskador, utbredda amputationer. Ringen innanför markerar området med 50 – 90 procents akut och omedelbar dödlighet. Tredje ringen utifrån omsluter området där så ´gott som all bebyggelse förstörs omedelbart.

Vi var ett 25-tal personer,  däribland många Nobelpristagare, som en kulen januarikväll i veckan samlades hemma hos Helsingborgsläkarna och fredsaktivisterna Kerstin och Lars Dahlin. De är båda medlemmar i SLMK, Svenska  Läkare mot kärnvapen, en av organisationerna bakom ICAN, som för en knapp månad sedan fick Nobels fredspris i Oslo. Därmed är de också Nobelpristagare, liksom alla vi som är med i till exempel Svenska Freds …

Christina Vigre Lundius och Klas Lundius från Perstorp, båda medlemmar i SLMK:s styrelse, deltog i prisceremonierna i Oslo och i de begivenheter som följde i Uppsala och Stockholm. De berättade om upplevelser som ”gick in i själen”.

Det som skedde i Oslo är värt att på webben återvända till, såväl ceremonierna , konserten som talen. Ordföranden i den norska Nobelkommittén Berit Reiss-Andersens tal finner du  här. Representanterna för ICANs Nobelföreläsningar finns  på ICAN:s hemsida, svenska generalsekreteraren Beatrice Fihns och japanska Setsuko Thurlow som var 13 år när USA fällde en atombomb över hennes hemstad Hiroshima, men överlevde mirakulöst.

Christina och Klas Lundius tyckte att det allra mäktigaste var fackeltåget genom Oslo.

– Vi var 3000 deltagare från all världens länder. Genom kvällen mullrade trummorna från Norsk sykepleieforbunds trommekorps.

Vid prisutdelningen deltog den norska statsministern Erna Solberg, partiledare för Höyre.

– Det var lite pinsamt att se henne där, sedan den norska regeringen dragit in alla anslag till ICAN.

– Det stora jobbet kommer nu, att se vad ICAN kan göra för att genomföra förbudet mot kärnvapen i FN.

122 länder i FN:s generalförsamling ställde sig bakom förslaget att förbjuda kärnvapen, däribland Sverige. Nu ska avtalet undertecknas och sedan ratificeras i ländernas parlament. Det krävs minst femtio ratificieringar.

I Sverige har regeringen efter hot från bl a USA:s försvarsminister lagt undertecknandet på is till i en utredning som blir klar först efter valet i september.

I Sverige har fredspriset till ICAN inte fått lika stor uppmärksamhet som i Norge. Frågor om svenskt Natomedlemskap och ratificering av FN:s förbud mot kärnvapen har blivit partipolitiskt laddade, på ett sätt som saknar motsvarighet i modern svensk alliansfri historia. Det har blivit kontroversiellt att vara mot kärnvapen.

Jan Fredriksson, ordförande i föreningen ”Nej till Nato i Helsingborg” gav två aktuella exempel.

– Vi vände oss i våras till socialdemokraterna för att delta i deras förstamajtåg med banderollerna ”Nej till Nato” och ”Nej till kärnvapen”, men var inte välkomna.

När Olof Palmes tidigare nedrustningsminister Maj Britt Theorin i våras skulle tala på ett möte i Helsingborg om ”Sverige kärnvapenfri zon” tillät Svenska kyrkan i Helsingborg inte att mötet hölls i Maria församlingssal.

Annars har Svenska kyrkan länge engagerat sig mot vapenhandel och kärnvapen, inte minst förre ärkebiskopen K G Hammar.

Lennart Hamark är sedan en tid tillbaka präst i Bjuv efter att under en stor del av sitt liv arbetat i Kina.

– I mina predikningar tar jag ofta upp frågor, där jag med utgångspunkt i evangeliernas texter belysa ämnen som berör våra liv i dag, som kärnvapenfrågan. Visst kan jag få mothugg. Men aldrig av biskopen och domkapitlet.

En stor majoritet av svenskarna är för ett kärnvapenförbud. Ändå förs nästan ingen offentlig debatt om frågan. Det kan bero på att de största tidningarna på ledarsidorna är profilerat för svenskt Nato-medlemskap och mot ett svenskt undertecknande av förbudet mot kärnvapen. Det gäller tidningar som DN, Svenskan, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan/HD och Expressen. Till det kommer att socialdemokraterna är delade.

Socialdemokratiska Kvinnoförbundet är mot Nato och mot kärnvapen liksom Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, det som tidigare hette Broderskapsrörelsen. Situationen påminner väldigt mycket om den 1957 när en majoritet i riksdagen var för svenska atombomber.

Nu börjar arbetet med att söka påverka den svenska regeringen att ratificera FN-förbudet mot kärnvapen. Redan har namninsamlingar startats.

Hur kan man gå vidare? Genom namninsamlingar och genom att skicka vykort till regeringsledamöter Men kanske också genom att arbeta lokalt, Helsingborg mot kärnvapen, eller varför inte Hela familjen Helsingborg mot kärnvapen.

Fotnot 1: ICAN, som står för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, grundandes 2007. Organisationen har i dag 486 partners i 101 länder.

Fotnot 2: Kartan över Helsingborg efter en Hiroshimabomb är gjord med Nukemap. Där kan man se effekterna av kärnvapen av varierad storlek inlagda på kartor, med förklaringar av vilka skador som uppstår på olika avstånd från centrum.

Läs mer på SLMK:s hemsida där också organisationens tidskrift kan laddas ner gratis.