Bygga broar

Sofias bro på Sofiero i Helsingborg kom på plats under torsdagen. Nu är det dags för nästa bro, över Hälsovägen, för cyklister och fotgängare!

Efter den lyckade direktsändningen av flytten av Ångfärjestationen tvärs över Hamntorget var det på torsdagsmorgonen dags för ny webb-TV-show. Sofierobron eller Sofias bro skulle läggas på plats i ravinen och hd.se direktsände.

Det var spektakulärt att se den 57 meter långa och 40 ton tunga bron sväva över det kungliga slottet för att sedan med precision sänkas ner  på de förberedda betongfundamenten på ömse sidor om rhododendronravinen norr om slottet, ingenjörskonst med en högtsträvande bro som liveunderhållning. Se hd.se:s sändning i repris här (bilderna här från hd.se).

Bron kommer säkert att tillföra Sofiero parken nya kvaliteter. Det är bra att det satsas på Helsingborgs främsta turistattraktion. I det perspektivet är priset, åtta miljoner, inte orimligt. Jag hoppas att planerna på ett lyxhotell i parken är glömda och begravda.

Någon Öresundsbro mellan HH-städerna lär vi inte få på länge och lika gott är det, en bro kan aldrig ersätta färjorna.

När nu det kommunala brointresset en gång väckts borde en bro över Hälsovägen för fotgängare och cyklister var högprioriterad. Den skulle binda samman stadsdelarna på både sidor Hälsovägsravinen och dessutom göra att cyklisterna slipper livsfarlig trängsel i den hårt trafikerade Hälsovägsbacken. En bra cykelväg mellan de östra och norra delarna av stan ner till till centrum och Knutpunkten skulle kunna gå över en sådan bro och sen ner till centrum via Långvinkeln.

Alternativet är att bygga om Hälsovägen med cykelbanor på båda sidor och ett rödljus-övergångsställe på mitten. Det påstås ju att Helsingborg vill gynna cyklismen, men det gäller kanske enbart den underjordiska cyklismen?