För femton år sedan demonstrerade 30 miljoner mot kriget i Irak

DCF 1.0

I dag är det femton år sedan miljoner människor världen över den 15 februari 2003 demonstrerade mot president Bushs planer på att gå i krig mot Iran för att största Saddam Hussein och ”införa demokrati”.

Demonstrationerna mot Irakkriget har beskrivits som de ”största antikrigsdemonstrationerna i mänsklighetens historia”. Upp emot trettio miljoner människor protesterade mot det annalkande kriget i mer än 600 städer. I Rom protesterade tre miljoner människor mot kriget, i Madrid 1,5 miljoner, i London en miljon …

Själv deltog jag med 30 000 andra i protesterna utanför den amerikanska ambassadens fula betongfort i Köpenhamn.

De mäktiga manifestationerna ledde tyvärr ingenstans. Den 20 mars inleddes ”Operation Iraqi Freedom” med tunga amerikanska bombningar av Bagdad. Kriget dominerades av USA men trupper från Storbritannien, Australien och Polen.

Kriget hade inget FN-mandat och innebar således en grov krigsförbrytelse. President Bush och många andra som deltog borde ha dömts som krigsförbrytare i Haag och sänts i fängelse. En av de ledande militärerna den gången är nu USA:s försvarsminister Jim Mad Dog Mattis, mannen som hotat Sverige och krävt att Sverige inte ska underteckna FN:s kärnvapenförbud.

Fyra år efter krigets inledning var fyra miljoner irakier flyktingar. Samma år beräknades 60 – 70 procent av barnen i Irak lida av krigstraumatiska psykologiska problem.

Siffrorna på antalet dödade civila varierar från 150 000 till över en miljon. Och kriget fortsätter. I januari 2018 dödades 500 människor i Irak, enligt Iraq Body Count.

Sedan 2001 har USA använt 1.8 triljarder dollar till krigen i Afghanistan och Irak, vilket innebär 8,3 miljoner dollar i timmen under 17 år.

USA:s folkrättsliga krig mot Irak kan ses som en huvudorsak till Europas flyktingkris. I dag genomförs i ABF-huset i Stockholm ett seminarium om Irak och folkrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas staden Falluja som USA angrep med vapen av utarmat uran. Många barn föddes därefter med svåra missbildningar, hjärtproblem och cancer.

USA borde förstås betala ett massivt krigsskadestånd till Irak och ta ett huvudansvar för rehabilitering av de irakiska flyktingarna. I stället fortsätter USA kriget, skamligt nog deltar också svenska soldater, om än med en mest symbolisk styrka. Och det irakiska samhället är för läng tid framöver slaget i spillror.

Bilderna över och nederst från antikrigsmanifestationer i Köpenhamn och Berlin har jag tagit själv. Bilden från London, foto Simon Rutherford/Wikipedia.

En reaktion på ”För femton år sedan demonstrerade 30 miljoner mot kriget i Irak”

Kommentarer är stängda.