Är fattigdom ett ”störande inslag”?

Kommer Sverige att förbjuda tiggeri? Ska nya lagar göra de fattigaste liv till ett än större helvete? Ska diskrimineringen av romer aldrig ta slut?

”De nya moderaterna är osedvanligt förtjusta i gamla hårda lagar som gör de fattigas liv till ett ännu större helvete”, skriver Crister Enander i nättidningen Opulens. På blodigt allvar vill moderaterna nu förbjuda människor att tigga.

Lagen mot lösdriveri avskaffades 1965. Innan dess var det olagligt att tigga i Sverige. Nu vill moderaterna tillsammans med ledande socialdemokrater  – återigen kriminalisera tiggeriet. ”De nya moderaterna är osedvanligt förtjusta i gamla hårda lagar som gör de fattigas liv till ett ännu större helvete.” Enander fortsätter:

”Den utsträckta handen, som ber om hjälp och pengar till mat, ska bli en brottslig handling.

Vi måste vägra. Vi kan inte fortsätta att tyst acceptera denna syn på oss människor.

Detta förslag är förnedrande för oss alla.”

Jag delar Crister Enanders syn att lagen egentligen inte har med de rumänska oftast romska tiggarna att göra utan mera handlar om att ”de mer välbeställda … ska slippa se fattiga människor i sin vardag. … Störande inslag i gatumiljön, som det hette förr.”

I Helsingborg upplät kommunstyrelseordföranden Peter Danielsson en campingplats bortåt milen från centrum, med hopp om att få bort de tiggande romerna ur stadsbilden. Insåg han då att åtgärden var ännu ett led av förföljelser av romer i Sverige, förklädd till till något annat?

Varje tiggare är en påminnelse om samhälleliga orättvisor. Borde inte ett land som Sverige ha uppnått den nivå av anständighet att vi vågar se dessa utsatta människor i ögonen och sträcka ut en hjälpande hand åt en medmänniska?

Med en sådan gest löser vi inte ojämlikheten inom EU, inte de växande problem med fattiga som finns i många EU-länder. Så är det ju. Men är det ett skäl för att inte bistå de romer som finns här? Ett skäl att lagstifta mot medmänsklighet?