I Skåne havererar den offentliga sektorn

Den offentliga sektorn i Region Skåne är under all kritik. Allt fler tågpendlare är djupt missnöjda.

Tågkaoset i Skånetrafiken har fått alltfler att sluta pendla med tåg och i stället välja bilen, skriver Helsingborgs Dagblad. Antalet nöjda kunder var bara 52 procent i fjol. Det är näst sämst bland Sveriges länstrafikbolag och en minskning från 77 procent för tretton år sedan.

Till saken hör att  sju av tio resor görs i buss och att störningarna i busstrafiken varit mindre än då det det gäller de skånska tågen. Det innebär att antalet nöjda tågresenärer sannolikt ligger långt under de nämnda 52 procenten, fast siffran dessvärre inte redovisas. Det ligger nära till hands att använda ord som ”haveri” för att beskriva tågresenärernas missnöjdhet.

Återkommande tekniska fel till följd av främst dåligt underhåll orsakar ständiga förseningar.

– Vårt mål är att 80 procent av kunderna ska vara nöjda med våra tjänster 2025, säger defensivt Skånetrafikens chef Linus Eriksson. Han beskriver situationen för kollektivtrafiken under våren som tidvis ”alarmerande”.

Om sju år ska alltså bara var femte  tågresenär vara missnöjd. Inte mycket till ambitioner. Hade Eriksson åtminstone sagt 2020 hade det låtit lite bättre.

Samtidigt är vägnätet överbelastat med ökat antal olyckor och med återkommande svåra köbildningar.

Skåne brukar presenteras som en av Sveriges främsta tillväxtregioner. Men den offentliga sektorn i regionen, också vården, är under all kritik och de regionala politikerna tycks sakna vilja eller kompetens eller bådadera för att hantera haverierna. Vad jag vet är den regionala skatten i Skåne fortfarande bland de lägsta i landet.

Bilden: Passagerare på väg in och ut ur ett pågatåg på Malmö C. Foto: Johan Nilsson/TT.