Drabbande bilder från Chile

 

På andra våningen i Landskrona museum visas under hela sommaren View: Chile, en ambitiös utställning med bilder från ett land så långt bort men mycket nära.

Efter den USA-stödda fascistiska juntans kupp i Chile den elfte september 1973 spelade Sverige en speciell roll. Ambassadören Harald Edelstam i Santiago räddade många liv. Flyktingar undan juntans terror välkomnades till Sverige. Därför finns speciella och bestående band mellan Sverige och Chile. Fortfarande lever i Sverige bortåt 70 000 människor med chilenska rötter.

Landskrona Foto har de senaste somrarna i utställningar lyft fram fotografer från olika länder. Efter Turkiet följde Tjeckien, sedan Irland och Finland.

På torsdagskvällen hade turen kommit till Chile, som presenteras både genom en utställning med verk av sju chilenska fotografer och en ambitiös katalog.

Undertiteln på utställningen är ”From History to Stories”. Det är en politisk utställning, där många bilder relaterar till de kusliga åren under Pinochetjunta, 1973 – 1990. Men det är inte bilder av de historiska händelserna, inte angreppet på Allendes presidentpalats, utan berättelser, om människoöden och människors villkor efter det som skedde.

Claudio Pérez  Necrosis foto Necrosis (bilden ovan) täcker en hel väg. På nära håll ser jag bara repor och anar inte att bilden utgörs av ett porträtt. Det är lätt att fantisera om ett upphittat repat och ljusskadat fotografiskt negativ, en bild på en försvunnen person. Ur historien synliggörs en berättelse om en individ.  Eller snarare, för att låna en formulering ur katalogen, de konstnärer som arbetar med fotografi översätter sina frågor till bilder. Necrosis visar en bild som formulerar en fråga om vem och vad, vem är det, vad har hänt?

En serie bilder har motiv hämtade från hamnstaden Valparaiso, däribland Jorge Opazos (1908 – 79) Un Marino, tagen kring 1950, utställningens vinjettbild.

Mauricio Valenzuelas visar tre bilder, som är nedskrivna tankar på den bild han velat fotografer, om han hade haft en kamera, om inte kameran blivit krossad eller stulen. Helt annorlunda är Zaida González Ríos handkolorerade bilder (härunder), som utmanar rådande morallagar och normer i det katolska Chile.

Utställningen, som pågår till 28 oktober, är fotografiskt spännande, med stor bredd. Till det kommer den innehållsrika katalogen med välskrivna texter som sätter in chilensk fotografi i ett politiskt, samhälleligt och konstnärligt sammanhang.