Det intoleranta Helsingborg

Moderaterna i Helsingborg beredda att upphöra med fristadsförfattare – och stadens förste fristadskonstnär, jemenitiske Abduljabbar Alshuhili, löper risk att med sin fru och två barn utvisas till det Jemen som av FN  betecknats som platsen för den värsta humanitära katastrofen i världen just nu. 

Tiden i Helsingborg för stans förste fristadskonstnär, jemenitiske Abduljabbar Alshuhili, kallad AJ, håller på att rinna ut.

Helsingborgs Dagblad berättar hur han nu hoppas på uppehållstillstånd för sig och sin familj. Det är inte enkelt.

– Det är fortfarande för farligt i mot hemland. Jag planerar att stanna i säkerhet i Sverige till situationen förbättras, säger han till HD.

Jag hoppas att allt går väl för AJ och att han får ett permanent uppehållstillstånd. Inte minst därför att situationen i Jemen är ohygglig. Kriget i Jemen har varat i tre år. Det har av FN betecknats som den värsta humanitära katastrofen i världen just nu.

Enligt FN-uppgifter har omkring 10 000 dödats under kriget, hälften civila. Ytterligare 50 000 uppskattas ha omkommit till följd av svält. Den materiella förstörelsen har har varit ohygglig. Tillgången till rent vatten är minimal. Koleraepidemier avlöser varandra.

Saudiarabiska bombningar av Jemen har lett till massflykt. För en månad sedan, den 4 juli, bombades hamnstaden Hudaydah, vilket ledde till att mer än 120 000 jemeniter tvingades fly, enligt en FN-rapport.

I våras avslöjade SR:s Kaliber att Svenska Luftfartsverket flyglett militära plan från Förenade arabemiraten, på uppdrag i Jemen. Sverige ”deltar” således i kriget – på Saudiarabiens sida, landet som därtill köpt stora mängder svenska vapen. Den som deltar i ett krig borde ha ett moraliskt ansvar för att ta emot flyktingar.

Ett sextiotal svenska städer är medlemmar i ICORN och förmedlar fristäder åt hotade kulturarbetare. Helsingborg är en av dem. Veterligt har ingen stad avbrutit det engagemanget. Nu hotar moderaternas Anna Jähnke med att Helsingborg ska lämna ICORN. Hennes sätt att uttrycka sig och argumentera ger intoleransen ett ansikte:

– Den diskussionen (om fortsatt medlemskap i ICORN) får vi ta efter valet. Det finns många andra människor som är i behov av skydd, inte bara författare och konstnärer utan personer som bara är födda på fel plats.

Liksom Svenska Pen arbetar ICORN för utsatta människors yttrandefrihet. Men det är tydligen ingenting som moderaterna bryr sig ett vitten om.

Bilderna: Överst Abduljabbar Alshuhili, foto David Lundin. I texten: Anna Jähnke, foto HD. Bilden härunder: Förstörda jemenitiska hus i södra Sanaa. Bilden från 2015, foto Ibrahim Qasim.