Landskrona Foto ger staden en ny identitet

Landskrona Fotofestival 2018 avslutas i dag söndag. Ett 20-tal utställningar visas med bilder av över 100 fotografer. Vi som besöker festivalen vandrar mellan de olika utställningarna – som är helt gratis för alla bosatta i staden.

Landskrona Foto Festival ger staden Landskrona en ny identitet som kulturstad, inte bara under de tio dagar festivalen varar. I morgon söndag 23/9 är sista möjligheten att se de flesta av begivenhetens 120 fotografer på ett 20-tal utställningar på olika håll i staden.

För alla som bor i Landskrona är det fri entré, på samma sätt som det är gratis inträde året om på levande Landskrona museum. Här satsar man på ”kultur till folket”, ett begrepp som användes flitigt på 70-talet, inte sällan klichéartat, men som i Landskrona på 10-talet är kaxigt berättigat.

Under utställningens näst sista dag vandrar jag mellan de olika utställningslokalerna, som i sig synliggör miljöer i staden, på ett sätt som inga turistguider förmår.

I det gåtfulla och kusliga Citadellet ser jag sydafrikanske/brittiske fotografen Gideon Mendels drabbande starka utställningar. Två av dem handlar om klimatkrisen och särskilt om översvämningskatastrofer. Mendel har uppsökt katastrofområden, mött och fotograferat de människor som fått sina hem ödelagda av vattenmassor.

Här finns också vattenskadade fragment av bilder, som fotografen hittat och räddat i de förstörda hemmen, med en förrädisk skönhet av förgänglighet.

Det handlar mest om de allra fattigaste, de som tvingats bo på de mest utsatta platserna. Mendel fotar dem stående i djupt vatten rätt upp och när framför eller i sina förstörda hem, med all den förtvivlans uppgivenhet som situationen skapar. Med sina bilder synliggör han deras öden och ger dem värdighet.

Några av dem finns utplacerade på flytande underlag i vallgraven runt Citadellet, bilder av människor i katastrofvatten guppar fridfullt i kanalens idylliska vatten.

Vid varje besök på Citadellet påminns jag därtill om platsens kusliga historia som kvinnofängelse. De primitiva cellerna användes ända fram till 1940. De politiker som vanemässigt tror sig kunna vinna röster på att gasta om förlängda straff till brottslingar borde försöksförvaras där några månader.

Återkommande visas i stadsmiljön bilder i storformat av profilerade internationella fotografer. Kinesiske Yan Ming, bosatt i Kanton, visar ”Country of Ambition”, vars bilder är tagna i svartvitt med en Rolleiflexkamera, som var många pressfotografers arbetsredskap på 1950-talet. Ming gestaltar med stort allvar, driven estetik och varm humor människor i vardagliga situationer – och ger med dem en annorlunda bild av dagens Kina.

Nytt för i år är utställningarna i det nyrenoverade tyghuset, särskilt av Anders Petersen och Alberto García-Alix.

Tyghuset är från och med nu permanent centrum för Landskrona Foto och kommer att rymma en rad för Fotosverige centrala funktioner, vilka steg för steg kommer att byggas upp.

Så framsynt och kulturklokt av Landskrona stad att låta Landskrona Foto få ta plats i några av stadens mest karakteristiska och centrala historiska byggnader.

Bilderna: Överst Gideon Mendel, därunder Yan Ming och underst Anders Petersen.