Dansk TV-slakt förskräcker och förfärar

Dansk radio och TV skärs ner dramatiskt. 400 får sparken. Tre radiokanaler och lika många TV-kanaler skrotas. DR får till uppgift att ”sprida dansk kultur” och ska betona att ”det danska samhället har rötter i kristendomen”. Sveriges Radios VD Cilla Benkö är illa berörd och förfärad.

Dansk TV har fram till nu ofta i flera avseenden varit överlägsen svensk, inte minst när det gäller kulturutbudet och den generösa repertoaren av bra filmer.  Det har varit ett privilegium att från den svenska sidan kunna se danska kanaler som DR2 och DRK, med dagliga sändningar också av högintressanta dokumentärfilmer.

Nu slår den korkade danska regeringen i samarbete med högerpopulistiska Dansk Folkeparti sönder mycket av detta i ett beslut som ligger obehagligt nära allt vad högerpopulistiska DF står för – och för den delen påminner om vad Sverigedemokraterna vill göra med SR och SVT. Minns SD-Åkessons spottloska mot P3, som ”vänsterliberal smörja”.

400 medarbetare får lämna sina tjänster, när DR:s budget skärs ner med 20 procent. Tre radiokanaler och tre TV-kanaler skrotas. DR ska inte konkurrera med privata aktörer på streamingområdet. Man ska inte heller presentera ”längre artiklar” i text.

Till det kommer att DR får till uppgift att ”sprida dansk kultur och det danska kulturarvet”. Man ska också påminna om att det danska samhället ”har sina rötter i kristendomen.” Områdena sport, underhållning, livsstil och utländsk fiktion skärs kraftig ned. Utbudet av danska filmer ska ökas i förhållande till utländska.

Här en länk till DR:s nya Public Service kontrakt för 2019 – 2023.

Sveriges Radios VD Cilla Benkö är djupt upprörd och skriver i en blogg att direktiven förvandlar DR från en självständig oberoende medieinstitution till ett verktyg för politikerna.

Benkö citerar medieprofessorn Jesper Strömbäck som visat att forskningen är mycket tydlig, i länder med en stark public service mår demokratin bättre. Eller som medieprofessorn Jesper Strömbäck konstaterade förra året: ”Människor som bor i länder med stark public service är mer kunniga om politik och samhälle än människor som bor i länder med mer kommersialiserade mediesystem.”

Cilla Benkö skriver vidare: Förändringen av DR sker i en tid när angreppen mot medier i allmänhet och public service i synnerhet har eskalerat, inte sällan från höga politiska företrädare i Europa och i andra delar av världen. Samtidigt har behovet av medier som står oberoende från ekonomiska och politiska intressen knappast varit större. Medier som granskar makten, binder samman länder och fungerar som en gemensam arena för idé- och tankeutbyte.

I torsdags publicerade såväl  både EBU:s styrelse (Europeiska Radiounionen)  och de nordiska public service-cheferna var sitt uttalande med anledning av det som händer i Danmark.

Fotnot: I det nya Public Service-kontraktet står det så här om hur DR ska ”stimulera språk och kultur”:

”DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv.

DR skal berige dansk kulturliv med originalt indhold.
DR skal lægge særlig vægt på dansk sprog og aktivt medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog, herunder forskellige dialekter, så borgerne oplever et korrekt og forståeligt dansk i DR’s pro- gramvirksomhed.”

Bilderna: Cilla Benkö. Foto Mattias Ahlm, SR. Bilden överst: Danmarks Radio. Foto: Uffe Weng.

Fotnot: Läs också Johan Malmbergs kommentar på Helsingborgs Dagblads kultursida, ”ett välplanerat propagandakrig mot en fri press och konstnärlig frihet”.