Mänsklig säkerhet – eller militär?

Mänsklig säkerhet kan inte garanteras med vapen, utan genom att utrota världens hunger och fattigdom. Svenska Freds tidning Pax har  publicerat ett magasin Säkerhet, om bland annat säkerhetspolitik och Mänsklig säkerhet.

Historiskt har det största hotet mot Sverige som stat ansetts vara militära angrepp från andra stater, skriver Svenska Freds Kajsa Sörman i ”Säkert”, organisationens specialutgåva av den ordinarie Pax.

Men ”säkerhet” är inte enbart militär säkerhet. 1994 införde FN:s UNDP begreppet Mänsklig säkerhet. Syftet var att sätta människors och mänsklighetens säkerhet i fokus och framför statens säkerhet. Människor som lever i militariserade stater lever för den skulle inga säkra liv.

Begreppet Mänsklig säkerhet är nära förknippat med medborgerliga, politiska och socioekonomiska rättigheter. Hoten mot mänsklig säkerhet är sådant som klimatförändringar, miljöförstöring, rasism och sexism, diskriminering och ekonomiska kriser.

Ändå framhålls i den svenska debatten hela tiden idén om behovet på satsningar för militär säkerhet. Den största delen av anslagen till försvars- och krisberedskapsgruppen går till militära satsningar på alltmer sofistikerade och kostsamma vapen.

Definitionen av säkerhet får stora konsekvenser, skriver Sörman:

”2017 spenderade världen 1 739 miljarder dollar på militär upprustning. Enligt fredsforskningsinstitutet SIPRI skulle enbart 20 procent av summan täcka kostnaden för att ge alla världens barn utbildning och mat för dagen., så att både fattigdomen och hungern kunde utrotas för gott.

Säkerhet, Svenska Freds tidning om säkerhetsfrågor, är en specialutgåva av Pax med en rad viktiga artiklar. Återkommer till satsningen i en kommande blogg.