Folkets fredspris till Agneta Norberg

Aktivisten Agneta Norberg hyllades i lördags av Fredsrörelsen på Orust  med Folkets fredspris och en hyllningsdikt på rimmad blankvers av Föreningens ordförande Ola Friholt.

”Vi måste bli ursinniga! var titeln på Agneta Norbergs ”Nobelföreläsning”, när hon i lördags talade i Svanviks gamla byskola på Orust nära Stocken.

Fredspriset som delas ut i Oslo har länge fått intensiv kritik  för att i sina val alltför ofta bryta mot andan i Alfred Nobels testamente. Priset ska enligt statuterna gå till fredsförfäktare och till de som arbetar mot militarism och för nedrustning, Just detta är syftet med det Folkets fredspris som delas ut på Orust, ”i enlighet med Nobels testamente”.

”Att klippa stängsel lärde du med tiden / och störde då den militära friden”, skaldade Ola Friholt. Lite längre fram i texten heter det ”När du blev haffad senast av polisen var under Artic Challenge / platt på isen / på Kallax flygfält, med en kärngrupp /som satt på banan, vägrade gå upp / och lämna väg för hundrafemton plan / som skulle skjuta sönder tall och gran / och betesmarker, skrämma slag på djuren / som kämpade för livet i naturen.”

Nog var Agneta Norberg ursinnig.

– Vi är inne i något slags förkrigstid. Det är skrämmande och bortom allt förnuft. Östersjön som tidigare var ett Fredens hav har förvandlats till ett Natohav. Nordeuropa används nu av USA och av Nato för stora övningar och för förberedelser för ett krig mot Ryssland. Esrange, ett par mil utanför Kiruna, är världens största nedladdningsstätion för material som insamlats av satelliter. 24 olika satelliter gör på ett dygn 92 passager.

Under sitt liv som aktivist och fredskämpe har Agneta Norberg blivit arresterad många gånger.

– Det viktigaste var nog Greenham Common i England, en kärnvapenutrustad militärbas, nio mil väster om London.

1981 protesterade 250 kvinnor vid lägret,  många arresterades. Ett år senare bildade 30 000 kvinnor hand i hand en ring runt kärnvapenbasen i Embrace the Base. I april 1983 deltog 70 000 kvinnor, hundratals arresterades.

– Kvinnorna stannade på platsen i nitton år tills militärbasen stängdes ner, berättar Agneta Norberg.

Bilden här under från Greenham Common är hämtad från Wikipedia. Den är tagen 1982.