Ship to Gazas Marianne till Helsingborg

marianne_till_sjoss_2 Ship to Gazas nya fartyg Marianne kommer till Norra Hamnen i Helsingborg på måndag kl 15, första hamnen på den 5000 sjömil långa färden mot Gaza. Kl 18 samma dag berättar besättningen på Folkets Hus.

Marianne av Göteborg, Ship to Gazas nya fartyg, lämnar på söndagskvällen hemmahamnen för att styra mot Helsingborg, som blir trålarens första hamn på den 5000 nautiska mil långa färden mot den blockerade Gazaremsan. I östra Medelhavet kommer Marianne, som är en bohuslänsk trålare, att ansluta till Freedom Flotilla III och genomföra en fredlig ickevåldsaktion för att bryta den illegala och inhumana blockaden av Gazaremsan.

Ombord finns en symbolisk last av bl a medicinsk utrustning och solcellspaneler.

För tre år färdades jag med segelfartyget Estelle, Ship to Gazas förra fartyg, från Malmö till Helsingborg, en liten sträcka på den långa vägen till Gaza. Skeppet drevs av ”drömmar, vind och en liten dieselmotor”, skrev jag den gången, drömmar om att med icke-våld bidra till en rättvisare värld.

Estelle kom nästan fram. Men på morgonen den 20 oktober 2012 bordade israelisk militär segelfartyget på internationellt vatten,  38 sjömil utanför Gazaremsans kust. Ombord fanns trettio människor från åtta länder. En 5000 sjömil lång solidaritetsresa genom Europa och Medelhavet slutade i en kapning av fartyget, ett tydligt brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Israels folkrättsstridiga blockad av Gaza har nu pågått i åtta år. Det är en kollektiv bestraffning som berövar Gazas invånare försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, tjänligt vatten, framtidshopp och kulturellt utbyte.

Efter det senaste kriget är stora delar av Gaza fortfarande krigsskadat. Tillgången till el och rent vatten är otillräcklig. Områdets 1,7 miljoner människor förnekas genom Israels blockad rätten till ett gott liv. Och omvärlden mest ser på. Förtrycket har blivit vardag och uppmärksammas sällan i västliga medier.

Därför är Ship to Gazas nya färd nödvändig, för att påminna om det som inte får förtigas, den oacceptabla och inhumana israeliska blockaden mot Gaza.

Fotnot: Fartyget har fått sitt namn för att hedra minnet av Marianne Skoog, en veteran inom den svenska solidaritetsrörelsen med Palestina, som gick bort i maj 2014.