Utan Irakkriget – en annan värld

British Army troops take position near a crowd of protesting former Iraqi soldiers after stones were thrown in the southern Iraq city of Basra January 6, 2004. REUTERS/Atef Hassan/File Photo

Utan Irakkriget kunde världen ha sett annorlunda ut. Flyktingsituationen hade varit en annan. Frågan är om IS hade existerat.

Om Tony Blair och George W Bush hade lyssnat på irakierna och på den internationella opinionen kunde vi ha levt i en annan värld i dag, skriver Nikki van der Gaag i brittiska The Internationalist.

Flyktingsituationen hade varit en annan. Frågan är om IS hade existerat.

Tanken på en värld utan Irakkriget är inte bara hypotetisk historieskrivning utan också ett sätt att reflektera över att det finns orsak och verkan, att det finns ett ansvar att utkräva. Det är viktigt att slå fast att USA och Storbritannien bär en stor del av skulden till att världen ser ut som den gör i dag.

Därför är det särskilt obehagligt att dessa båda länder minst av alla tar ett ansvar för flyktingsituationen. Genom Brexit vill Storbritannien särskilt  förhindra att flyktingar tar sig till öriket.

Den 15 februari 2003 demonstrerade miljoner människor över hela världen mot det då kommande Irakkriget. Jag själv var i Köpenhamn utanför den amerikanska ambassaden den dagen och glömmer aldrig känslan.

Men Tony Blair och George W Bush var okänsliga för folkliga opinioner och fast beslutna att ockupera Irak.

Nikki van der Gaag utgår från den i dagarna publicerade Chilcot-rapporten och reflekterar över intryck från en egen reportageresa i Irak före kriget.

Irakier påminde henne – apropå kemiska vapen – om hur Storbritannien erövrade Bagdad 1917 och hur Winston Churchill senare argumenterade för att använda ”giftgas mot ociviliserade stammar”, han syftade främst på kurderna.

Hon talade med Nasra al-Sa’adoun, vars farfar var premiärminister i Irak: ”Tala inte med mig om mänskliga rättigheter. Du ser väst som de goda och Irak som den onda sidan. Ni tror att ni har rätt att blanda er i våra affärer därför att ni alltid gjort det.

Nikki van der Gaag avrundar sin artikel:

”Tänk om Tony Blair och regeringen i Storbritannien hade lyssnat på Nasra och hennes många likasinnade, hur annorlunda hade inte Irak – och verkligen hela världen – varit i dag.”

Bilden: Brittiska soldater i Basra den 6 januari 2004 tar ställning framför en grupp demonstrerande före detta irakiska soldater. Foto: Reuters.