När barn dör på BB

bebis-hand-vuxen-7-768x432

Hälften av alla barnmorskor på Helsingborgs lasarett – 39 stycken – har lämnat in avskedsansökan, till följd av olidliga arbetsvillkor. Nu avvisar de regionens förslag till nya bonuslöner.

I veckan avslöjades att en 35-årig gravid förstföderska skickades hem från universitetssjukhuset i Lund, trots kraftiga värkar och illamående och tecken på havandeskapsförgiftning. Väl hemkommen blev kvinnan sämre, ringde till sjukhuset men fick instruktioner att vänta till påföljande dag. Under natten dog barnet.

Detta inträffade i september 2015 men har blivit offentligt först nu, sedan sjukhuset anmält sig själv enligt Lex Maria eftersom ”barnet sannolikt överlevt” om kvinnan fått vård.

I sjukhusets kommentar heter det att de bristande möjligheterna till inläggning ”påverkade de medicinska besluten”.

Detta hände i Sverige 2015, det hände på ett universitetssjukhus, det hände i Skåne som har Sveriges lägsta landstingsskatt och där låga skatter tycks vara viktigare än en fungerande vård.

På Helsingborgs lasarett har varannan barnmorska sagt upp sig, 39 personer, därför att arbetsförhållanden och scheman är olidliga med för lite tid till återhämtning mellan passen.

Förvaltningschef Björn Zackrisson presenterade för en vecka sedan i HD ett ekonomiskt bud till barnmorskorna. ”Eftersom projektet inte får medföra ökade kostnader för förlossningsvården kommer arbetssättet på förlossningen att planeras om, ifall barnmorskorna accepterar förslaget”, hette det. Det innebar inte förbättrade scheman utan lönepåslag.

Och på onsdagen sa barnmorskorna förståeligt nog nej till budet, vilket innebär att uppsägningarna kvarstår och att förlossningsvården går mot en fördjupad kris.

I Stockholm privatiserades stora delar av länets förlossningsvård av Filippa Reinfeldt. På Östermalm öppnade 2014 BB Sophia, som i en artikel i tidskriften Arena kallades Filippas guldkalv. Läkare uttryckte redan från starten oro för att vården på Sophia var otillräcklig. ”Vi befarar att enstaka patienter kan komma att fara illa, eller till och med dö”, skrev läkarna i ett protokoll.

Så skedde också redan efter ett halvår. En förstföderska fick hjärtstopp och kliniken saknade de resurser som krävdes. Tidigt i år stängdes BB Sophia.

Följden blev att 3300 kvinnor i länet vid stängningen saknade ett sjukhus att föda på.

Förlossningsvård går att planera mycket mer än annan sjukvård. Därför är det obegripligt att politiker på olika håll i landet så till den milda grad vansköter den.

På Helsingborgs lasarett är situationen olidlig, både för barnmorskorna och för de blivande mammor som hade hoppats på att kunna föda barn där. Det är en fördjupad vårdkris som framförallt är en politisk kris.

En reaktion på ”När barn dör på BB”

  1. Vården, i Sverige i allmänhet, och i Region Skåne i synnerhet, borde tvångsförvaltas av staten. Nu får det väl vara nog ?

Kommentarer är stängda.