Är städer varor till salu?

Helsingborg_1_1920x1080

Ambitionen att sälja produkten Helsingborg till företag har varit måttligt framgångsrik. Stora företag som Ikea och Allers flyr staden.

Vilken roll spelar medborgarnas behov i stadsplaneringen, undrade Tor Lindstrand, arkitekt och lärare på KTH i Göteborg, mer rötter i Helsingborg, i en viktig debattartikel på HD:s kultursida (10/7).

Med Helsingborg som belysande exempel uttryckte han oro för hur stadsplanering och arkitektur påverkas ”av en allt mer aggressiv anpassning till marknadsföring och varumärkesbyggande”.

Staden som vara med ett varumärke som kan marknadsföras i konkurrens med andra städer är något alldeles annorlunda än andra tiders humanistiskt präglade stads- och bostadsbyggande, där målet var ”det jämlika, rättvisa och klasslösa samhället”.

I det varumärkesbyggande Helsingborg går utvecklingen åt motsatt håll – segregering. Inkomstklyftorna har ökat dramatiskt på kort tid mellan privilegierade och fattiga bostadsområden. Nästan vart femte barn i kommunen lever under Rädda Barnens fattigdomsindex, påpekar Tor Lindstrand.

Den blågröna kommunledningens politik förvärrar de nämnda klyftorna i ivern att marknadsföra varan Helsingborg som den pulserande staden för alla som vill något.

Stadsdelen Söder berövades skamligen sitt kulturhus när kommunledningen framtvingade försäljningen av Folkets Hus.

I stället är det arenabyggnader och konferensanläggningar som gäller, inte bara i Helsingborg utan i nästan alla Sveriges kommuner. Kan det vara så att evenemangsindustrins effektiva lobbying mot Sveriges kommuner ligger bakom, undrar Lindstrand.

Stadsplanering utformas i en tidsanda, som skapar förutsättningar för samtida urbana uttryck. Genom platser och byggnader kan vi förstå andra kulturer och tidsperioder. Organiska städer har årsringar från olika epoker. I Helsingborg är man inte varsam med historisk bebyggelse.

Ambitionen att sälja produkten Helsingborg till företag har varit måttligt framgångsrik. Stora företag som Ikea och Allers flyr staden. Och Helsingborgs centrum har utarmats när Väla köpcentrum tillåtits expandera över alla rimliga gränser.

Tor Lindstrand avrundar sin artikel med en angelägen förhoppning att arkitekter och planerare ger sig in i offentliga diskussioner om storskaliga och samhällsförändrande stadsbyggnadsprojekt.

Helsingborgarnas Helsingborg är trots allt inte en produkt och en vara som ska säljas utan en stad som ska fungera som ett levande stadsrum för alla oss som lever här vid Öresunds norra stränder.

Flygfoto av Helsingborg – ARROWCAM.