Om svarta barn i USA

Barnflicka

Inom kort öppnar USA:s första nationella museum för afroamerikansk historia och kultur.

USA har absurt nog inte haft ett nationellt museum tillägnat landets afroamerikanska befolkning. Men inom kort öppnar Smithsonian’s National Museum of African American History and Culture. Redan har det blivande museet lanserat en serie böcker under vinjetten “Double Exposure”.

Ambitionen är att skildra afroamerikanskt liv i fotografier, alltifrån mediets födelse till i dag.

Två svarta barn

International New York Times har på webben en lysande sida för fotografi, video och visuell journalistik, LENS. Där presenteras nu det nya museets fjärde volym, ”Picturing children”, med ett femtiotal bilder ur museets växande samling, nu med över 20 000 bilder.

Intentionen är att utmana stereotyper om den afroamerikanska befolkningen. Bokens äldsta bilder härstammar från 1800-talet. Då öppnade de första av svarta ägda fotoateljéerna, där afroamerikaner kunde låta sig fotografers på sina egna villkor. Där togs naturligt nog många bilder av svarta barn i familjesammanhang.

De svarta barnen i USA spelade en viktig roll i kampen för medborgerliga rättigheter. I boken uppmärksammas särskilt ”Barnens korståg” 1963 i Birmingham i det rasistiska Alabama.

Bilderna: Svart barnflicka med det vita barn hon passar. En flicka och en pojke poserar med en ram. Barack Obama låter pojken Jacob klappa honom på huvudet i Philadelphia 2013.

Obama