Upptäcktsfärder i Ängelholmstrakten

76 Upptäcktsfärder i Ängelholms historia presenteras i Ängelholmsboken 2017.

Kan man studera historia genom att utforska sin omgivning? Det menar Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening. Efter att under snart 30 år ha gjort intressanta hembygdsböcker, avsedda att läsas hemma i godan ro, är titeln på Ängelholmsboken 2017 ”Upptäcktsfärder i Ängelholms historia”.

Gräv där du står, skrev Sven Lindqvist, och uppmanade sina läsare att ta reda på allt om sin omgivning för att försöka förstå hur den blivit sådan som i dag. Ge dig ut till byar och skogar där du bor uppmanar den lokalhistoriska föreningen, som i boken presenterar 76 lokalhistoriska miljöer ”dit det går att ta sig och begrunda framfarna tidevarv och betänka nuet, upptäcka något man inte tänkt på eller sett förut”, som Johan Brinck skriver i bokens förord.

En del av bokens miljöer är mera bekanta, andra är för mig helt nya. Ett exempel på det senare är Trionylruinen i Gånarp. Där startades 1939 en fabrik för att tillverka gengaständstickor och sprängämnen för stenindustrin. Men den 26 maj 1941 exploderade fabriken och sex arbetare omkom. I dag påminner en ruin och en minnessten om händelsen. En annan tragisk händelse inträffade i Strövelstorp1711, när byn drabbades av den asiatiska böldpesten. Kvar finns en pestkyrkogård i en åker och en minnessten.

I boken finns en text av författaren Frans G Bengtsson, som berättar om hur han dagligen lämnat sitt skrivbord vid tretiden för att på tre timmar gå runt Rössjön och också passerat den udde där Karl XI:s silverskatt ligger nedsänkt, 17 000 daler silver, rövade av snapphanarna från den svenska armén.

Alla platser i boken skildras på ett uppslag med text och bild och  angivelse om hur man bäst tar sig dit. Det blir därför en bok som lockar till utflykter och upptäcktsresor i det näraliggande.

Förutom Johan Brinck ingår Gudrun Jander och Ove Torgny i redaktionskommittén. Förre HD-fotografen Kalle Lind har tagit en hel del av bokens bilder.

Bilden: Ove Torgny och Johan Brinck med Ängelholmsboken 2017: Upptäcktsfärder i Ängelholms historia. Foto: Niklas Gustavsson.