Massprotester 2017 liksom 1963

Women’s march i protest mot Trump väcker hopp och påminner om medborgarrättsrörelsens manifestationer för 50 år sedan.

”Jag hoppas att han blir ställd inför riksrätt så fort som möjligt. Han är totalt oduglig som president.  Trumps tal sedan han svurit presidenteden i Washington var det värsta någon president någonsin hållit.”

Tidningen The Guardians inflytelserika krönikör Polly Townbee skrädde inte orden i ett studiosamtal i BBC på sena lördagskvällen, Donald Trumps första dag som president. Hon var rasande på allt som den mannen står för. Och hon var inte ensam.

På lördagen genomfördes i Washington Women’s march, med bortåt en halv miljon deltagare. Det gick inte att ta miste på vreden och engagemanget. Fler människor deltog sannolikt i Washington i protesterna än i själva installationsfestligheterna.

Stämningen fick mig att tänka på medborgarrättsrörelsens historiska manifestation den 28 augusti 1963 och Martin Luther Kings berömda tal ”I have a dream”.

Den gången gällde det  medborgarrätt för amerikanska afroamerikaner. På lördagen handlade det om protester mot en rasistisk presidents uttalanden om kvinnor, minoriteter, muslimer, mexikaner och många andra grupper, en president som om och om igen trampat på grundläggande mänskliga rättigheter och dess bas – alla människors lika värde. Eller med andra ord om medborgarrätt, 2017 precis som 1963.

Samtidigt genomfördes liknande manifestationer på 600 platser i USA och i mängder av städer världen över. Deltagandet rapporterades som betydligt större än väntat.

Kanske har en motrörelse fötts som väcker försiktigt hopp – även om kampen mot en populistisk regim och ett politiskt system som för länge sedan gått i baklås kommer att bli utdragen.