Gazas kvinnor drabbas svårt av blockaden

Gazas barn drömmer mardrömmar efter tre krig, de är känslomässigt skadade. Barnadödligheten har ökat dramatiskt. Livsviktiga mediciner är svårtillgängliga.  Kvinnor som drabbas av bröstcancer får inte relevant vård. ”Det är nog nu!!”

Israels folkrättsstridiga blockad av Gaza har pågått över tio år. I dag lever två miljoner palestinier i Gaza under fängelseliknande förhållanden och i en växande humanitär kris. ”Kommer Gaza att vara beboeligt 2020” frågade man sig i en FN-rapport som publicerades 2015.

– Det är i år också femtio år sedan Israel i sexdagarskriget 1967 ockuperade Västbanken och Gaza, påminde Jeanette Escanilla om ordförande i Ship to Gaza Sverige och en av deltagarna ombord på förra årets Women’s Boat to Gaza. Hon talade vid ett heldagsseminarium i veckan om ”Gazas kvinnor under blockaden” på riksdagshuset.

Ship to Gazas Zaytouna-Oliva, med enbart kvinnor ombord, stoppades i oktober nära Gaza av den israeliska armén. Många av deltagarna hade kommit till seminariet i Stockholm. Men palestinier får inte lämna Gaza.

– På grund av blockaden har vi tyvärr inga palestinska gäster från Gaza på seminariet, berättade Ann Ighe.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt besökte tidigare i år Västbanken. Men han tilläts inte komma till Gaza.

– Det som pågår är en brutal ockupation, inte en konflikt mellan två parter. Ship to Gaza utmanar ockupationen med fredliga medel. Organisationens små fartyg möts av Israels militära maskineri om och om igen. Vi får inte ge upp, vi måste bryta Gazas isolering, för fred och demokrati, sa Jonas Sjöstedt.

Victoria Strand, läkare och deltagare i 2010 års flottilj, talade om hur särskilt Gazas kvinnor och barn drabbas av blockaden.

– Blockaden medför att vitala mediciner är svårtillgängliga. Astmamediciner kan vara omöjliga att få tag på. Var fjärde kvinna är undernärd. Barnadödligheten har ökat kraftigt. 750 kvinnor drabbas varje år av bröstcancer. Deras överlevnadschanser är bara en tredjedel av svenska kvinnors med samma diagnos. Allt färre kvinnor kan i dag studera.

– Många barn lider av emotionell stress, sängvätning och mardrömmar. En fyraårig flicka med svåra hjärtproblem har begärt utresetillstånd för att få vård – men fått avslag tio gånger. 100 000 barn är hemlösa efter krigen.

I Gaza finns 19 sjukhus. Men mycket av verksamheten hart fått stängas ner till följd av akut brist på el och bränsle.

– Det är nog nu!! Omvärlden måste gå från ord till handling, sa Jeanette Escanilla.

Bilden: Kvinnor i besättningen på Zaytouna-Oliva.

Fotnot: En tidigare blogg om Ship to Gazas seminarium i Riksdagshuset finns här.