En historisk dag: Kärnvapen förbjudna för all framtid

122 länder i FN:s generalförsamling, däribland Sverige, beslöt på fredagen att förbjuda kärnvapen.

Fredagen den 7 juli 2017 är en historisk dag. FN:s generalförsamling beslutade då att för all framtid förbjuda kärnvapen. Efter tre månaders förhandlingar antogs en förbudkonvention.

– Det blev stående ovationer och många glädjetårar, sa Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, på plats i New York till TT.

– Sju decennier har gått sedan världen insåg kärnvapnens förstörelsekraft, sa Elayne Whyte Gómez (på bilden överst), som lett förhandlingarna i FN. Under alla dessa år har det förts en kamp för ett förbud mot kärnvapen.

Sverige var ett av få europeiska länder som deltog i förhandlingarna och Margot Wallström (S) välkomnade beslutet.

”Det är en mycket betydelsefull process som nu gått i mål, den första multilaterala förhandlingen på kärnvapenområdet på drygt 20 år”, skrev utrikesministern i ett uttalande.

Avtalet undertecknades av 122 länder, också Sverige. De nio kärnvapenländerna har opponerat kraftigt, särskilt USA genom Trumps FN-ambassadör som arrangerade en exceptionell demonstration utanför generalförsamlingens möteslokal, då förhandlingarna inleddes.

Kärnvapen är den sista gruppen av massförstörelsevapen att förbjudas genom internationella avtal. Biologiska vapen förbjöds 1972 och kemiska vapen 1992. Det finns i dag knappt 15 000 kärnvapen i världen.

De svenska moderaterna är kritiska till Sveriges undertecknande och kallar konventionen för ”tandlös”. Partiets utrikespolitiske talesman Karin Enström uttryckte sig så här:

”Den riskerar att påverka Sveriges relationer till våra viktigaste partnerländer. Än värre är att konventionen kommer att undergräva Sveriges säkerhetspolitiska handlingsfrihet eftersom den är oförenlig med ett framtida svenskt Nato-medlemskap”.

Enström tycks inte ta in att ett enda av dagens kärnvapen kan mörda miljoner människor om det utlöses över en stor stad.

Från norsk sida uttrycker man sig på ett liknande vis. Norges utrikesminister Børge Brende sa i en kommentar:

”Förbudskonventionen som antogs i dag i New York är inte förenlig med våra alliansförpliktelser i Nato. I den här frågan står vi enade med våra allierade.”

Tydligare än så kan det inte sägas att ett svenskt Natomedlemskap hade inneburit att det svenska försvaret blivit beroende av Natos kärnvapen och att vi kunde ha hamnat i situationer när kärnvapen utplacerades i Sverige, öppet eller hemligt, med påföljande risk för att kärnvapen användes mot mål i Sverige.

FN-konventionen bör för Sveriges del följas av ett beslut om att göra landet till en kärnvapenfri zon, på samma sätt som Finland.

Avtalet träder i kraft när det ratificerats av femtio länder, tidigast 1 september. Det är då juridiskt bindande för de undertecknande länderna.

Fotnot: Se också en tidigare blogg.