FN-förbud mot kärnvapen i nästa vecka?

På fredag den 7 juli kan kärnvapen förbjudas efter förhandlingar i FN:s generalförsamling, där 130 länder deltar, dock inte de nio kärnvapenländerna och inte heller Natoländerna.

FN-förhandlingarna om ett förbud mot kärnvapen är det mest lovande vi sett i kärnvapenfrågan på decennier, skriver Clara Levin och Josefin Lind i nya numret av Läkare mot kärvapen (juni 2017).

Deras utgångspunkt är de nu i FN.s generalförsamling pågående förhandlingarna där över 300 länder deltar. Målet är att ett är att ett färdigt avtal ska kunna undertecknas den 7 juli, på förhandlingarnas sista dag. Om så inte kan ske kommer nya förhandlingar att föras undrer 2018.

Påven, Internationella Röda Korset och andra har önskat mötet framgångsrika förhandlingar.

Syftet är att enkelt och tydligt, att förbjuda kärnvapen. Stor enighet råder bland de deltagande länderna att om att de humanitära konsekvenserna av kärnvapen är sådana att avtalet måste leda till fullständig eliminering av alla kärnvapen.

Men vägen dit kan bli lång. Alla kärnvapenstater bojkottar mötet. Till tidningen ETC säger Josefin Lind, generalsekreterare för Läkare mot kärvapen:

– USA har i princip förbjudit alla Natostater från att delta.

Därför deltar inte Danmark och Norge i förhandlingarna. Ett Natoland har inte lytt USA:s order, Nederländerna.

En stor majoritet av FN:s medlemsländer, 123 länder, röstade tidigare i vår för de nu pågående förhandlingar som syftar till ett förbud mot kärnvapen.  38 länder var mot, varav 27 Nato-länder.

När seansen i FN:s generalförsamling inleddes stod USA, Storbritannien, Frankrike och ett tiotal andra Natoländer utanför salen och protesterade mot förhandlingarna.

Nikki Haley, Donald Trumps FN-ambassadör, höll ett anförande inför omkring tjugo ambassadörer till USA-allierade som inte deltar i samtalen.

Haley, som kallat till denna märkliga ”presskonferens” sa bland annat att hon ”som mor och som dotter undrade om delegaterna inne i förhandlingssalen verkligen såg till sina länders och invånares bästa”.

Den här sortens protester mot det som pågår i FN:s generalförsamling hör inte till vanligheten, konstaterar Clara Levin och Josefin Lind och tolkar det som ett tecken på¨vikten av förhandlingarna och det kommande avtalet.

ICAN, International campaign to abolish nuclear weapons, är drivande organisation bakom förhandlingarna. På ICAN:s hemsida ges dagliga kommentarer till processen.

Fotnot: Kartan ovan visar länder med kärnvapen och antalet stridsspetsar. Där markeras också de länder, som Turkiet, där USA har kärnvapen utplacerade. 16 länder avstod från att rösta inför FN-förhandlingarna, däribland kärnvapenländerna Kina, Indien och Pakistan samt Natolandet Nederländerna.

Bilden här under: USA:s FN-ambassadör leder utanför dörren till FN:s generalförsamling en demonstration mot förhandlingarna om att förbjuda kärnvapen.