Blir Sverige Natomedlem 2018?

2017 slutar i moll. 2018 kan komma att bli än värre. Höstens ödesval handlar om Nato-medlemskap eller inte.

Riksdagen beslöt sommaren 2016 att Sverige skulle ingå ett så kallat Värdlandsavtal med Nato. Sensommaren 2017 deltog för första gångentill följd av avtalet  stora amerikanska trupper i operationer på svensk mark i övningen Aurora 17.

Valet hösten 2018 kommer av allt att döma att bli ett val om Nato, trots att de politiska partierna otillständigt uselt genomlyst frågan, i vetskap om att det finns en stabil långsiktig majoritet mot svenskt Nato-medlemskap (49% nej, 33% ja år 2016).

Om det bildas en moderatledd regering efter valet kan riksdagen komma att med enkel majoritet besluta att Sverige ska gå med i Nato, på liknande vis som när värnplikten avskaffades den 16 juni 2009 med röstsiffrorna 153–150.

Detta blir i så fall ett definitivt brott mot allt vad svensk alliansfrihet heter, den politiska grundsyn som spelat en avgörande roll för Sveriges långa period av fred.

Ett Natomedlemskap kommer med all säkerhet att leda till upprättande av Natobaser i Sverige, på samma sätt som i Danmark och Norge. Tänkbara platser är Göteborg å ena sidan och Öland/Gotland å den andra.

Vill svenskarna ha Natosoldater på Öland/Gotland, något som med all säkerhet i Ryssland kommer att upplevas som ett direkt hot?

Vill vi ha amerikanska soldater i Sverige, kommenderade av en nyckfull, arrogant och högerpopulistisk amerikansk president? Det skulle kunna skapa en liknande situation här som i spelet om Nordkorea, med stora manövrer i Östersjön och kärnvapenhot.

Och i ett worst, worst case att Sverige blir indraget i ett förödande kärnvapenkrig.

Vi måste våga tänka på det allra värsta för att finna vägar att undvika det.

De viktigaste nyårslöften måste vara:

• Nej tack till Nato, fortsatt alliansfrihet.

• Sverige ratificerar FN:s förbud mot kärnvapen och blir genom lag en kärnvapenfri zon.

• Att Sverige inte bara upprustar utan satsar på fredsbyggande med fredliga medel, det som varit en lång tradition i svensk historia.

Bilden: Amerikanska attackhelikoptrar på Gotland under övningen Aurora 2017. Foto TT.

En reaktion på ”Blir Sverige Natomedlem 2018?”

Kommentarer är stängda.