Fladdermöss, flykttunnlar, folkomröstning

Fridlysta fladdermöss och historiska flykttunnlar från Kärnan tar nu plats i den bisarr debatten om landdborgsgaraget, halvmiljardsatsningen på att få in fler bilar i Helsingborgs centrum.

Det började med beteckningen Landborgskopplingen som var en svindlande bortförklaring, ett vilseledande namn på ett väldigt underjordiskt garage i hjärtat av landborgen i Helsingborgs allra äldsta historiska delar.

Den genom tiderna största satsningen på privatbilismen i Helsingborgs historia presenterades som något man gör mest för cyklisterna. Men vem ställer sin cykel i ett underjordiskt garage när det går att cykla ända fram till sitt mål?

Den folkliga vreden mot det miljöovänliga och sanslöst dyra projektet ledde till krav på en folkomröstning. De aktivister som arbetade med namninsamlingen var ytterst medvetna om kraven, fullständiga personnummer och helsingborgsk mantalsskrivning. Ändå underkände kommunens anonyme räknare var tionde röst. Hur kunder det bli så?

Frågor om hur granskningen av namnlistorna gått till har vad jag sett hittills lämnats obesvarade. Fanns Notarius Publicus på plats? Det här var och är en viktig demokratifråga som inte kan avgöras på så lösa boliner som det förefallit. En omräkning under opartisk kontroll är ett självklart krav.

Flera tidigare namninsamlingar om Saltkristallernas kongresshus förpassade politikerna direkt i papperskorgen – på ett sätt ovärdigt demokratiska grundprinciper. När det nu (möjligen) ”fattades” ett hundratal namn borde de styrande rödblå politikerna haft demokratisk anständighet nog att föra frågan vidare till en folkomröstning i samband med valet i september. Men demokrati är knappats någon paradgren i det toppstyrda Helsingborg.

Nu dyker en fridlyst fladdermus upp som ny aktör i garagefrågan, skrev Helsingborgs Dagblad i lördags.

Till det kommer vad som kan bli en arkeologisk skandal. Det talas om att fladdermössen håller till i de gamla flykttunnlarna från Kärnan och Helsingborgs slott. Under många hundra år hemsöktes Helsingborg återkommande av ofärd och krig. Tunnlarna – och hela landborgsområdet kring Kärnan och det tidigare Helsingborgs slott borde ha stort historiskt intresse, oavsett deras nuvarande skick.

Nya frågor dyker upp. Påverkas de gamla flykttunnlarna av garagebygget? Är gångarna genomsökta av arkeologer? De skulle kunna rymma unika fynd.