”Helsingborg riskerar gå av på mitten”

Söder i Helsingborg har försummats och förslummats. Går utvecklingen att vända? Eller kommer Helsingborg att gå av på mitten?

Arkitekturkritikern Mark Isitt gjorde under hösten 2017 i lika många radioprogram i P1 under vinjetten Stadsinspektionen åtta nedslag i lika många städer. På nyårsdagen återkom Isitt med en Nyårsspecial, där han summerade erfarenheterna från de tidigare programmen.

En av städerna i serien var Helsingborg. Mark Isitt skildrade staden som så segregerad och polariserad att staden riskerar att gå av på mitten. Det Helsingborg han såg beskrev han så här:

”En resa mellan ett eftersatt brukssamhälle i söder till skinande ikonbyggnader i norr. Helsingborg är så polariserat att staden riskerar att gå av på mitten. Kan arkitekturen överbrygga skillnaderna?”

I det sammanfattande programmet formulerade han en nödvändighet för att göra något åt det: ”Söder behöver en ikonbyggnad med arkitektur i världsklass”.

Det håller jag helhjärtat med om. Det finns ju en historisk ikonbyggnad på Söder, Folkets hus. Men dess öde är ovisst, sedan stadens politiker och ABF sålt byggnaden och förskingrat hela dess unika historiska kapital.

I andra städer har tidigare arbetarkvarter som Söder blivit de mest levande och kreativa stadsdelarna, ta Berlin som ett exempel men också mera näraliggande Malmö, Göteborg och Stockholm.

Det är obegripligt att de helsingborgska politikerna inte insett att Söder med sin bebyggelse och historia är en unik tillgång och i stället försummat och förslummat stadsdelen.

Dagen före nyårsafton intervjuades i HD Campusforskaren Devrim Aslan, som arbetar med en doktorsavhandling om Söders utveckling från 30-talet till nu. Han talar om behovet av varsamhet för att bevara Söders karaktär med alla affärer som är familjeföretag, ”Söder är som Sverige på väg in i 30-talet”. När det gäller handeln i området finns redan nu positiva tecken, en ökning på åtta procent det senaste året.

Bilderna. Överst: Khatera Rajx och maken Hamajun Sultani har drivit sitt familjeföretag Afghan shop på Carl Krooks gatan nära GA-torget i tre år. Foto: Sandra Henningsson.

Därunder: Trappan i Helsingborg är länken mellan parketten och läktaren i Helsingborg men hur bygger man en länk mellan nord och syd? Foto: Mark Isitt