I garagets håligheter begravs demokratin

Det blir ingen folkomröstning om det underjordiska garaget  i Helsingborg. Kravet avslogs med 36 – 29 röster i kommunfullmäktige. Nu byggs bilismen in i stadens allra äldsta delar genom ett väldigt underjordiskt garage för bortåt en halv miljard. I de underjordiska håligheterna begravs också den lokala demokratin.

Hur är det med demokratin i Helsingborg, tänker jag efter att i Helsingborgs Dagblad ha läst att kommunfullmäktige i stan ännu en gång beslutat att inte låta genomföra den folkomröstning som så många helsingborgare krävt.

Det handlar om ett stort ingrepp i Helsingborgs allra mest centrala och historiskt äldsta delar. Man ska bygga ett väldigt underjordiskt garage och kallar det för Landborgskopplingen, vilket är en vilseledande omskrivning för ett projekt som för överskådlig framtid för in bilismen i centrum.

Författaren och arkitekturkritikern Mark Isitt skrev på HD:s kultursida (9 dec 2017) om Landborgs (sned)kopplingen och visade övertygande på projektets totala oförnuftighet:

Att borra ett hål in i Landborgen och ”… att proppfylla det med 600 bilar, avgaser, källardoft, sliriga däckspår, oljefläckig asfalt, dunkla trapplopp, flimrigt ljus, svarta siluetter, ekande steg – är det förnuftigt?”

Oavsett vilket, mer än 11 000 helsingborgare har skrivit på protestlistor. Isitt skriver: ”Det är tillräckligt för att motivera en folkomröstning.”

Är engagerade medborgare en tillgång eller ett problem?

Fungerar en lokal demokrati – om inte utrymme finns för dialog i viktiga frågor.

Isitt pekade i sin artikel på hur Köpenhamn levt upp sedan man sedan 1968 skurit ner antalet p-platser i centrum med 2 procent per år. Därmed har ytan för fotgängare sjudubblats och antalet människor som rör sig i centrum har fyrdubblats. ”Handlarnas vinster har blivit därefter”, konstaterar han. Och köpenhamnarna har fått en mänskligare stad.

Bilden: En idéskiss av hur det kan komma att se ut vid Billeplatsen efter ombyggnaden. Krook & Tjäder.