Ännu ingen fristadsförfattare till Helsingborg

programmeag-icorn1703_front

För snart ett år sedan beslöt kommunfullmäktige att Helsingborg ska bli fristadskommun för förföljda författare. Kulturförvaltningen fick i uppdrag att genomföra beslutet. Men har något hänt?

xej1aq79n8vpji6jzdkm

Världen står i brand, flyktingar flyr undan krig och misär. Yttrandefriheten hotas på många håll. Författare och journalister förföljs för sina åsikter.

Några förföljda författare har kommit till Sverige och tagits om hand av de kommuner som engagerat sig för Fristadsförfattare i enlighet med Kulturrådets rekommendationer. De har också på många platser spelat en viktig roll i det lokala kulturlivet.

Helsingborgs kommunfullmäktige beslöt i juni 2015 att Helsingborg ska bli fristadskommun. Det var miljöpartiet som fick igenom  kravet i förhandlingar med de borgerliga partierna efter valet. Kulturförvaltningen fick i uppdrag att genomföra arrangemanget och första hand göra staden till medlem i Icorn.

Men ingenting, ingenting alls verkar ha hänt. Vem är det som sover på Kulturförvaltningen? Det finns svenska regelverk, det finns hjälp att få på Kulturrådet och av samarbetsorganisationen Icorn för att skapa bra förutsättningar för mottagandet av en fristadsförfattare. Det här är helt oacceptabelt. Vad gör kulturdirektör Bibi Hidén (bilden), som måste ha det yttersta ansvaret, men är totalt osynlig i Helsingborgs kulturliv?

Varsågod Bibi Hidén, nu gör jag halva jobbet, här är Kulturrådets Handbok för fristäder. Klicka på länken, läs – och gör något!!

I lördags avslutades Icorns generalförsamling i Paris, där man samtidigt firade organisationens tioårsjubileum.

Huvudtalaren Benjamin R. Barber ställde frågan om vägen till förändring av världen går genom rådhuset? Barber har skrivit boken If Mayors Ruled the World, där han förklarar varför lokala styren, som en kommun, kan vara mera flexibla och lyhörda mot sina invånare. Han menar att städernas borgmästare (kommunstyrelseordförande) är nyckelpersoner för att komma förbi politiska låsningar och hantera eller rentav lösa många av våra globala utmaningar.

Sedan 2006 har mer än 50 städer över hela världen genom Icorn engagerat sig i att skydda förföljda författare och konstnärer. Därigenom har över 150 författare kommit att spela en viktig roll då det gäller att lyfta frågor som rör yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, skriver Icorn.