Ingen mötesfrihet på biblioteket

slu1

Politiska, religiösa eller opinionsbildande möten är inte välkomna på Helsingborgs stadsbibliotek.

”I riktlinjerna står det att vi inte ska hyra ut till arrangemang av ”politisk, religiös eller opinionsbildande karaktär.”

Stadsbibliotekets chef Catharina Isberg berättar för HD att det sedan ett år finns riktlinjer som kulturförvaltningen antagit för arrangemang på stadens bibliotek.

Trots dessa riktlinjer tilläts i nåder Sveriges förre FN-ambassadör Pierre Schori att den 2 mars tala i Stadsbibliotekets hörsal, om sin självbiografi och om sitt engagemang mot svenskt Nato-medlemskap  utifrån en ny antologi. Mötet arrangerades av ABF, Enhetsgruppen och Folket i Bild/Kulturfront.

Schoris FN-vänliga hållning bedömdes tydligen som ”opinionsbildande” eller rentav ”politisk”. Att kritisera planerna på svenskt Nato-medlemskap går inte för sig på Helsingborgs stadsbibliotek.

Enligt arrangörerna hade biblioteket krävt en balanserande motdebattör, alltså någon som kunde tala mot FN och för Nato, kanske rentav för behovet av Nato-kärnvapendepåer i Sverige?

Det finns ingen logik i sådana här löjeväckande regelverk, som för säkerhets skull inte är lättillgängligt åtkomliga via bibliotekets hemsida. Dessutom kränker det bibliotekets grundläggande demokratiska förutsättningar.

En bibliotekschef som inte värnar om bibliotekets mötes- och yttrandefrihet ger jag inte mycket för. I all synnerhet inte eftersom Helsingborgs stadsbibliotek år efter år ligger längst ner på listorna över de skånska biblioteken vad gäller barnböcker, personaltäthet och annat.

Skåne har 33 kommuner. Helsingborg ligger på 30:e plats, vad avser bokbeståndet per invånare. Siffran har sjunkit varje år mellan 2008 och 2012.