Sjunkande upplagor

1548532_1200_675

De flesta tryckta tidningarnas upplagor sjönk kraftigt 2014, enligt TS. Bilderna här under från 1980 respektive 2003.

dagspress1980

dagspress2003

Papperstidningarnas upplagor för ödesåret 2014 har offentliggjorts av TS, AB Tidningsstatistik, som ”som granskar och sammanställer upplagor och distributionsstatistik för dagstidningar, tidskrifter med mera. Man erbjuder den svenska mediemarknaden opartisk och granskad information om upplagor för tryckta media men även för webbplatser, elektroniska nyhetsbrev, databaser, annonspriser, hushållstäckning”, för att citera Wikipedia.

De nya siffrorna är övervägande dystra.

Hur länge kommer det att finnas tryckta kvällstidningar, undrar jag när jag läser att Expressen på ett år tappat 14,8 procent och är nere i 164 600 ex. 1980 hade samma tidning en upplaga på över en halv miljon.

Hur länge kommer det att finnas tryckta morgontidningar? Göteborgs-Posten tappar 7,3 procent till 177 000 ex. Svenska Dagbladet går mot strömmen med en mindre minskning, bara 0,8 procent, till 157 800.

Statistiken är inte entydigt enkel. För Svenskans del inräknas 21 700 digitala prenumeranter, vilket är en ökning med 5400, som alltså läser tidningen digitalt och måste räknas bort från printupplagan. Samtidigt påverkas tidningens intäkter av betalningsgraden, som för Svenskan med många rabatterade ex bara är 76 procent.

Helsingborgs Dagblad minskar 5900 ex eller med 8,4 procent till 69 900 ex. Sydsvenskan backar inte lika mycket, med 4,8 procent eller 4.800 ex, till 95.600.

På fredag den 27 februari genomförs sammanslagningen mellan HD och Sydsvenskan, vilket innebär att man skapar en tidning med flera editioner, på liknande vis som skedde efter sammanslagningen mellan HD, NST och LP år 2001.

Söder som SoHo i NY?

mono

Fastighetsägarna Syd vill utveckla Helsingborgs stadskärna och bildar identitetsutvecklande arbetsgrupper för centrums olika zoner. Bilderna från SommarSalongen på Söder i somras.

tack

Söder i Helsingborg är ”stället där alla sinnen ska utmanas – doft, smak, ljud och känslan av världen och man jämför stadsdelen med New Yorks SoHo”, skriver Dagens Handel i en artikel, där man redogör för en utredning beställd av Fastighetsägarna Syd och deras medlemsföretag med syfte att skapa en gemensam strategi för hur man vill utveckla Helsingborgs city.

Det är väl att ta i att jämföra Söder med SoHo i New York tycker jag och menar att Söder i Helsingborg hävdar sig väldigt väl i samma kategori som kvarteren runt Möllevångstorget i Malmö. De gamla arbetarkvarteren på Söder är den mest spännande och levande delen av Helsingborg, där staden möter världen, genom starka inslag av många invandrarkulturer.

Tyvärr är de styrande politikerna inte intresserade av att värna och utveckla Söders egenart, det framgår av de obegripliga turerna kring Folkets Hus och Salongen. Här en länk till programmet för nu nedlagda Salongens framgångsrika och publikdragande ”event” på August Palms plats i somras.

Fastighetsägarna Syds rapport kommenteras av Marie Enhörning:

– En levande stadskärna är avgörande för en stads attraktivitet och tillväxt och Helsingborg har tillräckligt många invånare för att kunna ha både ett starkt centrum och extern detaljhandel. Nu har vi ett konkret dokument att arbeta med för att tillsammans utveckla city, men det är viktigt att även handlarna och kommunen är med i utvecklingsarbetet och hjälper till att förenkla förändringsprocessen.

I utredningen delas Helsingborgs centrum in i fem olika områden, Drottninggatan/Rådhustorget/Järnvägsgatan, Söder, Bruksgatan/Mariakyrkan, Kullagatan/Stortorget och Norra och Södra Storgatan. Nu bildar fastighetsägarna arbetsgrupper för de olika zonerna för att kunna utveckla deras identitet.

– Det handlar om att hitta själen och det unika i varje område, snarare än att tänka att alla stadskärnans delar ska erbjuda samma utbud. Den här rapporten suddar ut Norr- och Södertänket och visar istället att varje område kan ha sin egen inriktning och identitet, fortsätter Marie Enhörning.
Bakom rapporten ligger Reteam, ett internationellt konsultföretag, inriktat på kommersiella strategier för fastighetsägare och analyser av konsumentpsykologi och köpbeteenden.
I rapporten pekar man på Stortorget som en mötesplats med uteserveringar och små och stora events. Eventsen ska vara fashionbetonade som exempelvis catwalks och storskärmar under Copenhagen Fashion Week.
Det är lätt att fantisera utifrån utopierna. Men går det att rädda den i dag så utarmade stadskärnan med events och catwalks? Och när det nu fanns ett framgångsrikt projekt på Söder, som var helt i den här utredningens anda, Sommarsalongen på Söder (bilderna ovan), varför saboterade de styrande politikerna satsningen av ideologiska skäl?? Ett annat liknande projekt kring kulturen i H+ gick tidigare samma öde till mötes.

 

Nya Kultur-Sören har växt upp

Soren_outl31b

cropped-Nya-Kultur-Soren

Nya Kultur-Sörens blogg har växt upp – och fått nytt sidhuvud, designat av Mats Mjörnemark, art director på reklambyrån Community Works, verksam i Malmö och i Höganäs, med stora och mindre kunder, i Höganäs bl a Höganäs Bokhandel&Capuccino och Oldsbergs Ost.

Jag lärde känna Mats när vi båda i maj 2014 tillbringade arbetsperioder på Svenska institutets gästhem i den lilla nordgrekiska staden Kavalla.

Bilden som ligger till grund för sidhuvudet togs i somras av Pål Sommelius i klassisk tidningsmiljö, i Helsingborgs Dagblads tioårsarkiv av lösnummer i tidningshusets källare.

Den gamla vinjetten, lätt modifierad ovan, gjordes när bloggen ursprungligen öppnade, inspirerad av dåvarande kulturchefen Gunnar Bergdahl, som också hittade på dess namn.

Kultur-Sörens första blogg lades ut på nätet i december 2008 och det allra sista inlägget publicerades den 31 oktober 2014. Bloggen var knuten till Helsingborgs Dagblads kulturredaktion och hade som mest över 20 000 unika besökare. Under åren blev det bortåt 2 000 inlägg och 11 000 kommentarer. De kan läsas här.

Med Sydsvenskan/Bonniers köp av HD blev fortsatt bloggskrivande i samma form en orimlighet och Kultur-Sören la på eget initiativ ned pennan.

Nya Kultur-Sören föddes som ett ”fönster mot världen” i december 2014. Tills nu har det blivit 75 inlägg om den lilla världen i Helsingborg NV-Skåne och Sverige och om den stora, om kultur och samhälle.