Den 24 april kommer kriget till Sverige med jähtteövningen Aurora 23

Den 24 april kommer kriget till Sverige: inte som ”inte som riktigt krig, bara som militärövning, men ändå”. 26 000 soldater och annan militär personal deltar.

Aurora 23 heter denna, den största militärövningen i Sverige på 30 år. Den kommer att märkas i stora delar av landet. 

Runt 26 000 personer deltar i militärövningen. Ett antal krigsplacerade som gjort värnplikt eller är tidvis tjänstgörande soldater har inför Aurora fått inkallelseoder. När mobiliseringsmeddelandet går ut via Sveriges radios P4-kanaler den 24 april, ska de åka till sina förband för att hämta utrustning och sättas in mot den fiktiva fienden.

Sveriges förmåga att ta emot utländsk militär hjälp enligt det så kallade Värdlandsavtalet blir ett av de viktigaste övningsmomentet. Förutom svenskar deltar soldater från 13 länder. Från Norge kommer cirka 700 amerikanska marinkårssoldater. Ett hundratal brittiska soldater skall säkra hamnen i Oskarshamn och flygplatsen så att Sverige kan ta emot en motoriserad skyttebataljon på 1000 finska soldater.

Förutom Jas 39 Gripen skall även till brittiska Typhoon och finländska F18 öva. Stridsbåtar och korvetter ska öva längs kusterna i södra Sverige. USA deltar med en jagare.

Det är främst i Skåne, Småland och på Gotland som Aurora kommer att synas och höras.

    Stridsövningarna sker främst på övningsfält i Småland och Skåne. Över Rinkebyfältet i Skåne kommer 120 polska fallskärmsjägare att hoppa för att skydda en fientlig landstigning.

Aurora 23 pågår 17 april – 11 maj. I Skåne kommer övningarna att hålla till På flera platser:

Ystad: Övningar både på skjutfält och i tätort. Skottlossning med lös ammunition. 26 april-10 maj.

Hässleholm: Militära transporter 3 – 11 maj till och från övningsområden.

Kristianstad: Stridsövningar på övningsfält. Fallskärmshoppning över Rinkaby. Transporter av tunga stridsfordon. Flygverksamhet. 24 april-11 maj.

Simrishamn: Skarpskjutning med Archerartilleri, stridsvagn 122, stridsfordon 90, granatkastare och stridsflyg Jas Gripen på Ravlunda skjutfält. 24 april-11 maj

Lund, Sjöbo: Strider med tunga stridsfordon på övningsfält. Förband grupperar på civil mark. Tunga transporter på civila vägar. 24 april-11 maj

Källa: Försvarsmakten.

Många är kritiska mot Aurora 23. Särskilt i Skåne finns planer på en rad protestmöten, skriver Ingalill Bjartén. Platsen är ännu inte fastställd men kan bli den 18/4 kl 17 på Tinas Bullen och Bönan Café i Tomelilla.

Nätverket Nej till Nato i Helsingborg har enats om den plattform som ligger till grund för manifestationen i staden som kommer att hållas i Ångfärjeparken väster om Hamntorget. Detta kommer att ske lördagen den 22 april kl. 14.00. Plattformen utformad som ett flygblad som vi kommer att dela ut kommande två fredagar och lördagar. Manifestationen kommer bara att framställa krav som rör Sverige och Nato och inga organisationsfanor och liknande kommer att finnas med. Alla som är emot Nato och kärnvapen och för fred kommer att kunna delta.

En av talarna är Sören Sommelius Kulturskribent och författare från Helsingborg.

Flygblad och affischer kommer att finnas på Enhetsgruppens lokal, Furutorpsgatan 71, onsdagar kl. 17 – 18.30, torsdag 13/4 kl. 17 18.30.

” Låt oss bli många som visar vår fredsvilja och som vill bevara vår alliansfrihet”, skriver Nätverket Nej till Nato i Helsingborg genom Lasse Persson, so2lasse@gmail.com

850 nya privata försäljningsställen? Vill högerregeringen slopa systembolaget?

I många år har det talats om att tillåta gårdsförsäljning av vin på de nya vingårdar som skapats i södra Sverige. Nu har striden om “gårdsförsäljningen” av alkohol plötsligt blivit angelägen för alkoholhögern, skriver Liv Beckström kritiskt på nättidningen Dagens Arena.

Gårdsförsäljningsutredningen tillkom under den S-ledda regeringens uppgörelse med C och L. Precis som utredningen från 2010 föreslås att lokala vingårdar, bryggerier med mera ska få sälja sina produkter till allmänheten. 

Men orden ”gård” och ”småskalig” vilseleder, fortsätter Liv Beckström. I utredningen står nu att det ”… inte bör vara ett krav att råvaran odlas på den egna gården eller att verksamheten är lokaliserad på landsbygden för att få bedriva gårdsförsäljning.”

Hennes slutsats är att man därmed öppnar för ”gårdsförsäljning” också i städerna ochj det av samtliga kategorier i Systembolagets sortiment.

Hennes slutsats pekar på att ”alkoholhögern” vill avveckla Systembolaget – även om hon inte formulerar det så – och ersätta det med 850 ”privatägda systembolag”, som årligen själva får producera vardera 75 000 liter sprit och upp till 500 000 liter vin och öl.

Sverige fick tillsammans med Finland behålla sina monopol vid EU-inträdet. Till skillnad från övriga EU såg de båda länderna inte alkohol som vilken vara som helst, utan ville med en avvägning av pris och tillgänglighet begränsa missbruket. Ett antal nya alkoholbutiker äventyrar förstås Sveriges fortsatta monopolförsäljning. 

Liv Beckström tror att förslaget blir en väg för tillverkare från EU att själva öppna ”gårdsförsäljning” i Sverige, för att inte konkurrensmässigt diskrimineras. 

Men alkohol skadar folkhälsan och att förslaget äventyrar den påminner ett stort antal tunga kritiska remissinstanser om, medan de positiva främst ser fördelarna för företag.

Samtidigt har nyligen två nya rapporter presenterats som visar hur redan små mängder alkohol ökar cancerrisken, och att alkoholens roll för högt blodtryck underskattats – och är okända för svenska folket.

Socialminister Jakob Forssmeds (KD) ser riskerna, konstaterar Liv Beckström. Han ser riskerna i arbetet med lagförslaget i all dess komplexitet. Ändå vill både justitieministern och näringsministern skynda på processen och kritiserar en regeringskollega, trots att frågan inte ligger på deras bord.

”Alkohollobbyn tar i från tårna och går därmed emot en växande grupp unga med hälsomedveten livsstil”, konstaterar Liv Bäckström.

Näringsutskottets ordförande Tobias Andersson (SD) antyder att det hela drar ut på tiden ”för att ansvarig minister riskerar att resonera annorlunda i frågan”.

Timbros EU-ansvarige Carl Albinsson kräver (SVD 25 mars) att Forssmed byts ut om inte gårdsförsäljningen snabbt kommer på plats.

Otåligheten är respektlös, inte bara mot Forssmed, utanmot hela svenska folket, som inte frågar efter ”gårdsbutiker”.

Och dessutom förödande för folkhälsan.

Är det vi ser nu början till slutet för Systembolaget och den svenska modellen, kan man fråga sig. Väntar inom några år att kvartersbutiker, livsmedelsbutiker med flera ska göra öl, vin och sprit lika tillgängligt här i Sverige som i Danmark?

Frågan om rimlig gårdsförsäljning av vin på de skånska vingårdarna är trots allt något annat än att som den nya utredningen öppna slussarna för storskalig försäljning från producenter både i EU och och Sverige.

Är inte de flesta svenskar trots allt nöjda med Systembolagets nuvarande modell, som både värnar om folkhälsan och om tillgängligheten för de drycker det gäller?

Bilden: Alkoholförsäljning modell Danmark.