Islam: s-l-m: Fred, frihet, friskhet

Ekumeni_4749

Storekumeniskt möte mellan tre världsreligioner lockade 130 personer till Västra Karups församlingshem.

Ekumeni_4750

coexist

När Malmö började få dålig rykte var det viktigt att med andra över religionsgränserna arbeta för en gemensam värdegrund. Så tillkom Coexist Malmö, som arbetar som fredsmäklare över religionsgränserna, berättar Daniel Koverman från judiska församlingen i Malmö.

Västra Karups församlingshem är fullt till sista plats med bortåt 130 personer. Det är pingstdagens eftermiddag och kyrkoherde Fredrik Westerlund har inbjudit till ett tre timmar långt Storekumeniskt möte.

Sten Högberg, också från Malmö, representerar Equmeniakyrkan, som bildats av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Han tar avstånd från auktoritära kyrkor och talar om religion utan en absolut sanning, mera som ett språk med olika dialekter. Och om Babels torn och tungomålstalande.

– Plötsligt kan vi förstå ”de andra” över språkgränserna. Jesus svåraste budskap, att älska sin fiende, behöver vi stava på i dag.

– Ordet islam har mer än 20 innebörder men består egentligen bara av tre konsonanter s-l-m, och av tre ord som på arabiska innehåller de bokstäverna: Frid, fred och friskhet, berättar Othman Al-Tawalbeh, imam bosatt i Helsingborg, också doktorand vid teologiska institutionen i Uppsala och projektledare för studieförbundet Ibn Rushd.

Othman berättar om sitt arbete med att hjälpa unga vilsna män som attraheras av IS budskap och deras föräldrar. Det är ingen lätt uppgift, men nödvändig.

– För mig är IS självklart terrorister.

Alla tre religionsföreträdarna var överens om att gränsöverskridande samtal om religion och samhälle, som den här eftermiddagen i Västra Karup, är nödvändiga för att steg för steg bygga ett tolerantare och mera inkluderande svenskt samhälle.