Bonnier köper Mittmedia Vad händer med Demokrati och mångfald?

Göran Greider, chefredaktör för socialdemokratiska Dala-Demokraten, som nu övertas av Bonniers vid köpet av Mittmedia.

Tidningskoncernen Mittmedia har länge varit i kris och utlagd till försäljning. På fredagen blev det klarat att Bonniers köper Mittmedia, med 28 dagstidningar, sajter och digitala plattformar. Koncernen omsatte 2018 ca 1900 Mkr och har ca 1100 anställda.

Därmed förändras Mediesverige åter – och på ett bekymmersamt vis, därför att makten över mediernas åsiktsbildning koncentreras till allt snävare ägarkretsar.

Hur ska det till exempel gå för socialdemokratiska Dalademokraten, en av Mittmedias 28 tidningar. Dess chefredaktör, karismatiske och frejdige Göran Greider, illustrerar sin kommentar till Bonniers köp med en lite vilsen och fin bild av sig själv med en röd flagga, förmodligen tagen någonstans i utkants-Sverige.

Hur ska det gå för lilla Dala-Demokraten?, undrar Greider och fortsätter:

”Jag minns när tidningen hade långt över 100 anställda, med tryckeripersonal, vaktmästare, redigerare, annonsfolk, receptionist och många lokalredaktioner. Jag känner underbar nostalgi och glädje när jag ser tillbaka på den tiden: En tidning inbäddad i något som liknade en folkrörelse. Bara att sent på natten kliva ut i tryckeriet och få svärtade fingrar när man tagit i de första exemplaren! Chock efter chock i ekonomin sedan mer än tio år tillbaka (med finanskraschen 2008 i särskilt minne), nya läsarvanor och en krympande arbetarrörelse har sedan dess förändrat detta och inte bara för Dala-Demokraten; det gäller all press, alla tidningshus: Allt har blivit liksom ödsligare, effektivt men mer folkfattigt.”

Det bör sägas att när Mittmedia köpte Dala-Demokraten bantades antalet journalister från 35 till 17. Mittmedias tryckta upplaga har från 2007 till 2014 minskat med 38 procent. Vad händer nu? Ytterligare nedskärningar, samma material i allt fler tidningar. Eller?

Antalet dagstidningar är i dag 85. Av dessa är 8 storstadstidningar, varav Bonniers äger fyra.

Efter Mittmediaköpet äger Bonniers ytterligare 28 titlar. Övriga landsortstidningar ägs av två andra miljardkoncerner, Norrköpings Tidningar Media (NTM, 10 tidningar, 1300 anställda, omsätter 1,8 miljarder) och Gota Media (11 tidningar, 700 anställda, omsätter 1,1 miljarder).

Med fredagens Bonniersköp kan man säga att den svenska landsortstidningen i realiteten är död. Tidnings-Sverige styrs av fyra miljardföretag (Bonniers, Schibstedt, NTM och Gota Media med en handfull privatägda undantag, där Göteborgs-Posten är störst.

En tidigare blogg ”Tre miljardkoncerner äger 70 procent av lokaltidningarna” (21 oktober 2018) byggde i hög grad på Sverker Lindströms rapport om mediekoncentration, skriven för Arenaidé, Ny Tid rapport 26: ”Dagstidningarnas nya ägare: politiskt styrda stiftelser. Villkoren för dagens tidningar och striden om mediestödet”. Rapporten har i dag än högre giltighet och kan laddas ner  gratis här.

Min slutsats i dag är densamma som i oktober. I dagens Sverige ligger 36 kommuner i medieskugga utan någon professionell journalistisk bevakning. Sedan 2007 har antalet artiklar i dagspressen minskat med 40 procent. Hälften av alla artiklar är nu skrivna av TT.

Demokratin är illa ute med den här utvecklingen, som fortsätter och säkert kommer att skörda ytterligare offer under kommande år.

På Bonniers vilar ett stort ansvar att till det yttersta värna om kvalitet och mångfald. Men det räcker inte, det måste finnas alternativ. Jag tänker förstås på Public service, på att ge Public Service utökade resurser, både SVT och SR. Om Sverige går den danska vägen vore förödande (i Danmark skärs Public Service nu ner med 20 procent).