Äntligen tankar om Helsingborgs bibliotek!

Helsingborgs stadsbibliotek har länge varit nergånget och på alla vis eftersatt. I statistiken över biblioteken i skånska kommuner har Helsingborg år efter år hamnat i botten när det gäller sådant som bokbestånd, personal med mera.

Kanske är en vändpunkt i sikte? I lördagens Helsingborgs Dagblad presenterades ett originellt förslag om en rejäl tillbyggnad av Jörgen Michelsens en gång så vackra bibliotek från 1965. 3000 nya kvadratmeter skulle skapa möjligheter för förnyelse.

Det är omöjligt att utifrån en enda skiss (av arkitektfirman Krook & Tjäder) bedöma vad tillbyggnaden innebär. Dess halvt underjordiska karaktär gör det lätt att misstänka att lokalerna blir mörka och instängda. Biblioteket i Halmstad med spektakulär arkitektur en bit ut över Nissan i centrum flödar av ljus och generösa utrymmen.

Förslaget sådant det nu presenteras är mest ett utkast. Nog borde en för staden så viktig byggnad också utformas efter en arkitekttävling. Det handlar om ett vardagsrum för helsingborgarna, en av få ickekommersiella platser i staden, ett hus för kunskap och för möten.

I dag saknas en anständig lokal för föredrag och diskussioner i biblioteket. Där finns inte heller vettiga utrymmen för utställningar av olika slag eller bra tysta utrymmen för koncentrerat arbete. En ombyggnad borde föregås av en rejäl översyn av lokalbehoven.

Tidsplanen är ett bekymmer. I texten heter det att utbyggnaden ser ut att kunna vara klar 2025, om sex år. Det är låg prioritering, rentav snigelfart. Bibliotekschefen Catharina Isberg pekar på att läget i dag är nog så akut:

– Vi har ett hus som vi har vuxit ur. Staden har dubblerat sin befolkning sedan huset byggdes och vi bedriver biblioteksverksamhet på ett helt annat sätt i dag, säger hon.

2 reaktioner på ”Äntligen tankar om Helsingborgs bibliotek!”

  1. Idén att bygga ut på befintlig plats är bra men jag tror inte att några träd kan stå på ett tak och som du att det blir för mkt källare. Jag tänker – bygg på en våning eller flera ovan jord, men gör det smalt och längs med Bollbrogatan eller låt huskroppen mot Järnvägsgatan bli högre och bilda barriär. På så sätt blir mer parkyta över och platsen som idag är lekpark kan fortsätta vara lekpark fast mer skyddad innanför en huskropp. Och taket på byggnaden mot Järnvägsgatan skulle kunna fånga upp och utveckla den vackra landskapsrörelsen som redan taket på den norra nedgången till tågen fångat in så lyckat. Och varför inte som på Louisiana med en vacker glasad gång mellan två huskroppar.

Kommentarer är stängda.