Förr rabblades böner, nu värdegrundsord

Ledarskapsforskaren Mats Alvesson skriver på DN Debatt om hur tjusigt värdegrundsprat (som i Helsingborgs Vision 2035) ofta är frikopplat från realism, praktik och prioriteringar medan hyckleriet florerar.

vardegrund

”År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Här finns möjlighet för dig som vill utveckla och vill utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.”

Vi har hört den till leda, Helsingborgs Vision 2035, vars fluffiga plattityder ter sig som rökpuffar vid horisonten och på punkt efter punkt strider mot den politik som praktiseras till vardags.

I en intressant artikel på DN Debatt i långgfredagens nätugåva skriver Mats Alvesson, organisations- och lednings­forskare vid Lunds universitet, kritiskt om hur tjusigt värdegrundsprat kan fungera som ”terapi för ledningar, konsulter och stabsfolk, men är symtomatiskt för en offentlig sektor som ofta fungerar ganska illa”.

”I bästa fall är det här meningslöst och tas endast på allvar av de som har betalt för att hålla på med värdegrundsprat eller känner självkänslan boostas av att upprepa fina ord. Förr rabblades böner, nu är det värdegrundsord som håller humöret uppe och gör att man kan känna sig som en fin människa. I sämsta fall tas det här på stort allvar och en hel del energi går åt. Tjusigt värdegrundsprat kan sedan fungera som ett surrogat för en bra praktik.”

Helsingborgs Vision 2035 nämns inte i texten men det är för en helsingborgare omöjligt att inte läsa den som en direkt kommentar till visionen ifråga.

Värdegrundsprat är ofta frikopplat från realism, praktik och prioriteringar. Hyckleri florerar”, skriver Alvesson, som också undrar hur det i sådana sammanhang förhåller sig med synen på kritiskt och självständigt tänkande.

Alltfler börjar inse hur illa det förhåller sig med Vision 2035. Det är hög tid att skrota projektet, lägga de tomma värdegrundsorden i soptunnan och börja vilja något med framtiden 2015.