Kulturens rum

BG-ABK

Den viktigaste kulturpolitiska frågan är lokalfrågan, säger förre kulturminister Bengt Göransson, på bilden tillsammans med dagens kulturminister Alice Bah Kunke.

”Men jag undrar om du har någon kulturpolitisk fråga som du tycker är viktigare än andra?”, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke i ett intressant samtal med en äldre kollega, Bengt Göransson (skol- och kulturminister 1982 – 91 och mångårig medarbetare i HD:s kulturredaktion) på  dagens kultursidor i Helsingborgs Dagblad, avlyssnat av HD:s Johan Malmberg.

Bengt Göransson svarar på frågan om vad som är den viktigaste kulturpolitiska frågan med ett ord: ”Lokalfrågan”. Och fyller på med ”Vi underskattar ofta mötets betydelse”.

I Helsingborg lever den fria kulturen på marginalen. En orsak är just lokalfrågan.

Stumpenensemblen, De hemlösas teater, fick i dagarna 2015 års Hillesgårdspris för sitt arbete genom ”solidaritet och medmänsklighet”. På vilken plats som helst borde Stumpen varit stadens stolthet. Men inte i Helsingborg. Ensemblen riskerar att mista sin scen i Folkets hus B-sal. De borgerliga politikerna vill göra teatern hemlös genom att framtvinga en försäljning av Folkets Hus.

Skulle det bli så mister invandrarföreningar, pensionärsföreningar och mängder av andra grupper sin självklara plats i Helsingborg. Stadsdelen Söder berövas sitt kulturella centrum.

Dunkers kulturhus tillämpar en hyressättning som gör att man hellre har tomma lokaler än ett levande hus. Och det bästa rummet i kulturhuset, det som tidigare var en atriumgård, har Turistbyrån lagt beslag på.

Också den lokala konsten är hemlös i Helsingborg.

Bibliotekens tillgänglighet har försämrats genom nedskurna öppettider, särskilt i resurssvaga ytterområden.

De allmänna samlingslokalerna är en viktig grund, för ett fritt kulturliv, säger Bengt Göransson vidare.

– Vi hade en period för fyrtio år sedan då vi i Stockholm hade fria föreningslokaler och då blomstrade föreningslivet. Man kunde sätta upp en teaterföreställning utan att först spara ihop till hyran.