Löser garaget Helsingborgs problem?

Landborgsgarage

Landborgsgaraget är ett gigantiskt slöseri med resurser och med den värdefullaste miljön i Helsingborgs centrum.

Landborgsgaraget står högt på den politiska dagordningen. För många hundra miljoner, gissningsvis upp till en halv miljard, ska man gräva ut ett underjordiskt garage, som lanseras som lösningen på problemen med Helsingborgs tynande centrum. Där står för varje vecka nya affärslokaler tomma. Helsingborg håller på att implodera. Och lösningen lanseras som ett kopiöst dyrt underjordiskt garage.

Kommer Helsingborg att åter bli en levande och inbjudande stad genom den gigantiska satsningen? Knappast. Garaget är i realiteten ännu en supersatsning för att tillgodose bilismens behov.

Den nödvändiga H+tunneln som skulle vävt samman Söder med H+området skrotades, den var för dyr hette det. Men garaget ska byggas – där det är dyrast och som allra mest känsligt, för parker och kringliggande skolor, som drabbas av kraftig ökande trafik.

Helsingborg har i dag faktiskt hyggligt med parkeringsplatser i centrum. Parkeringen på Knutpunkten har länge stått tom genom att ett privat p-bolag tagit samma dyra timtaxa dygnet om.

Använd garagepengarna till en gratis ringlinje med spårvagn eller trolleybuss. Bygg ut cykelbanorna. Utveckla Söder! Lär av andra städer. Malmö har reducerat trafiken i centrum med gågator och fotgängarvänlighet.

Helsingborg behöver urban fantasi, sådan som tidigare fanns i H+projektet. Landborgsgaraget är ett ofattbart slöseri med resurser och med den värdefullaste miljön i centrum.