Finland avskaffar skrivstilen

fbd3c542-3e7b-42d8-af15-6cd376989838-2060x1433

Skrivstil är onödigt för finska barn. Den nya regeringen vill att barnen ska lära sig skriva sms och att skriva på datorn.

Handwritten-letter-011

Spretigt krafsande på linjerat papper och sirligt skrivna kärleksbrev kommer snart att tillhöra historien i Finland, till följd av den nya finska regeringens nya utbildningsdirektiv, skriver The Guardian. Man fasar ut undervisningen i skrivstil för att i stället låta barnen i tidig ålder få lära sig skriva på dator, sms-a på telefon och skriva snabba twittermeddelande.

– Vi vill att barnen ska koncentrera sig på vad de skriver snarare än hur de skriver, säger Minna Harmanen från Finlands nationella utbildningsstyrelse.

Hon menar att skrivstil inte är viktigt för barnen. Att tidigt skriva på dator är däremot betydelsefullt för framtida jobb.

Finland är ett av de första länderna i världen som helt slopar utbildning i skrivstil, skriver The Guardian.  Dock har många delstater i USA slopat skrivstil.

Frankrike har valt en annan väg. Man hart tagit fasta på forskning som visar att skrivstil är viktig för hjärnans utveckling och för förbättrad finmotorik.

Minna Harmanen är kallsinnig till sådana argument.

– Få föräldrar har klagat. Däremot har en och annan far- eller morförälder blivit upprörd.

I Sverige undervisas – vad jag vet – få eller inga barn i konsten att skriva skrivstil. De ska i stället liksom i Finland tidigt lära sig datorernas välsignelser men lär dock få något slags lektioner i hur man textar för hand.

Ingen kommer i så fall att kunna läsa gamla brev, dagböcker eller andra handskrivna dokument.

För egen del skriver jag lika mycket för hand som på dator. Min erfarenhet är att innehållet i det jag skriver blir annorlunda om jag skriver för hand, mera förtätat, färre onödiga ord, mera eftertanke. Men jag tillhör ju farfargenerationen …