Den sjuka vården

ledareakutpuff

Skåne har längst vårdköer och landets lägsta regionskatt, skriver Bengt Silfverstrand i ETC Malmö. Foto: TT.

Region Skåne har ambitionen att presentera ”En sjukvård i världsklass”, heter det i måldokument. Men regionen har landets lägsta regionskatt – 10,69 – och nästan hälften av alla patienter i Malmö och Lund får vänta mer än 13 veckor på operation eller annan behandling, skriver Bengt Silfverstrand i senaste ETC Malmö, där han konstaterar att Skåne sticker ut genom längst vårdköer.

Under förra mandatperioden försvann var åttonde vårdplats i Region Skåne. Det borgerliga styret sålde ut vården. Det var viktigare med låg skattesats.

Silfverstrand tror att kvaliteten på den skånska sjukvården knappast kommer att kunna bibehållas på en kvalitativt anständig nivå utan skattehöjningar. Men skattehöjningar är och förblir tabu inom borgerligheten. Följden blir fortsatt sjukvårdskris, där stressen på en avdelning som akuten i Helsingborg är djupt oroande.

En bättre skattefinansierade vård borde vara självklar.

I Sydsvenskan skriver moderate Carl Johan Sonesson, andre vice ordförande i Region Skånes styrelse och tongivande allianspolitiker i vårdfrågor, om hur han vill förbättra vården utan att höja skatten genom ett slags underlig privatisering av delar av lasarettens verksamhet:

”Vi tycker operationssalar med dyr utrustning borde användas under fler timmar på dygnet. Varför inte låta privata vårdföretag operera på tider som salarna ändå står tomma? Eller att den egna personalen efter ordinarie arbetstid tillåts driva eget bolag och tjäna lite extra pengar? Släpp loss kreativiteten i ett stelbent system!”

Hur det hänger samman med en offentlig vård ”i världsklass” kan inte jag begripa. Ska man skapa dubbla vårdsystem som konkurrerar om samma utrustning och utrymmen och förvandlar vården till en marknadsvara?