Din soldat någonstans i Nato?


Försvaret har svårt att rekrytera personal. Halva krigsorganisationen är vakant. 70 procent av svenskarna vill återinföra värnplikten.

forsvaret

När värnpliktsförsvaret avskaffades 2010 var tanken att Sverige skulle ha en professionellt rekryterad armé. Men gång på gång har det visat sig att yrkesmilitär inte är ett lockande karriärval. I dag saknas halva krigsorganisationen, cirka 7 500 soldater, sjömän och gruppbefäl, skriver Dagens Nyheter.

Nu visar det sig att 70 procent av svenskarna vill återinföra värnplikten, rapporterar Sveriges Radio utifrån en mätning av DN/Ipsos.

På frågan om både kvinnor och män ska kunna tas ut om värnplikten införs svarar 87 procent ja.

Varför har det blivit så? Kan det ha att göra med den underliga inriktning försvaret haft det senaste decenniet, som mindre har gått ut på att fungera som ett territoriellt försvar av Sverige och mera på att sända soldater till Afghanistan, underställda Nato-kommando?

Kan det vara så att unga svenskar inte drömmer om att gå i strid för Nato i Afghanistan, Syrien eller var näste amerikanske president kan komma på att ”friheten” måste räddas?

För att försöka rekrytera fler unga till karriärer inom försvaret har man använt i mina ögon ofta oseriösa glorifierande och ofta obehagliga reklamkampanjer, med unga som målgrupp. Utan framgång.

Nu genomför Försvarsmakten och Försvarets Materielverk, FMV, en upphandling där man söker ny mediebyrå, skriver Dagens Media.

På byråkratiska formuleras utmaningen så här, som om Försvaret var ett säljande företag med produkten krig, förlåt försvar:

”Upphandlad mediebyrå ska tillsammans med Myndigheterna under de kommande åren ta fram mediestrategier för att stärka Myndigheterna som varumärke och arbetsgivare. Mediebyrån ska, för att Myndigheterna ska nå sina mål och behov, kunna utföra kvalificerad medierådgivning och hantera stora och komplexa mediekampanjer men också rekommendationer, rådgivning och hantering av mindre, frekventa köp av medieutrymme såsom platsannonser, varningsannonser, kungörelse etc.”

I förlängningen på det här sättet att sköta Sveriges försvar ligger många politikers dröm om att ett svenskt Nato-medlemskap ska vara lösningen på alla problem.

Det var länge sedan Ulla Billquist 1940 sjöng om ”din soldat, någonstans i Sverige”. Ingen skulle då kommit på att tala om försvarets ”varumärke” – även om det var just vad det handlade om.