Ai WeiWei och dansk flyktingpolitik

AiWeiWei

AiWeiWei vill inte ställa ut i flyktingfientliga Danmark.

Den kinesiske konstnären AiWeiWei stänger två uppmärksammade utställningar i Danmark efter den danska regeringens Lag 87, ”Smyckes-lagen”, som ger polisen rätt att konfiskera flyktingars egendom och begränsar rätten till anhöriginvandring.

Den danske museichefen Erlend G. Høyersten på ARoS i Århus kommenterar:

– Jag har stor respekt för Ai Weiweis reaktion på den danska flyktingpolitiken, men jag tycker också att det är orättvist att en nation ska straffas för regeringens politik.

Cecilia Blomberg, konstansvarig på Sveriges Radios kulturredaktion säger:

– Ai Weiwei är lojal med den enskilde individens rätt till de mänskliga rättigheterna. Han är inte den som bara pratar om de politiska orättvisorna utan han gör något själv och använder sin position för att försöka påverka direkt som nu när han stänger ner en utställning.

På Instagram har AiWeiWei länge lagt ut flyktingbilder för att uppmärksamma flyktingarnas utsatthet. Se hans bilder här.

AiWeiWei aviserade tidigare i år att han ska göra ett minnesmärke på den grekiska ön Lesbos för att uppmärksamma för de många flyktingar som kommer dit på vägen till Europa och minnas alla de som förlorat sina liv på havet.