Smygbehandling av Värdlandsavtalet?

12646685_1053099771415642_5883327994049929042_oRegeringen överlämnar Värdlandsavtalet till Riksdagen den 22 mars under ärendebeteckningen ”Lagstiftning rörande Försvarsmaktens internationella samarbete”.

Den 22 mars 2016 blir en ödesdag för svensk alliansfrihet. Då överlämnas till riksdagen regeringens proposition om det så kallade värdlandsavtalet, som går ut på att Nato kommer att kunna använda baser på svenskt territorium, vid konflikter både i freds- och krigstid.

Därefter behandlas den och eventuella följdmotioner av försvarsutskottet som avger sitt betänkande. Därefter debatteras betänkandet i kammaren för beslut troligen i april eller maj.

För alla som är kritiska mot svenskt Nato-medlemskap är det lätt att se att Värdlandsavtalet innebär ett de facto-medlemskap, med uppgivande av svensk alliansfrihet i allt utom fullt medlemskap. Det är en avgörande viktig fråga som blivit ytterst dåligt belyst och debatterad.

Anmärkningsvärt är att Värdlandsavtalet på Riksdagens ärendelista presenteras under den harmlösa rubriken ”Lagstiftning rörande Försvarsmaktens internationella samarbete” (se illustrationen ovan).

Den tidigare politiska behandlingen av Värdlandsavtalet är upprörande. Tre dagar före riksdagsvalet 2014 fattade den avgående borgerliga Reinfeldt-regeringen en avgörande principöverenskommelse med Nato om Värdlandsavtalet.

Överenskommelsen har kritiserats för att den inte föregicks av någon offentlig debatt. Många frågar sig om den var ett led i att smygansluta Sverige till Nato? Fortfarande är många frågor som rör Värdlandsavtalet oklara och dåligt preciserade utöver juridiska avtalsteknikaliteter.

Den senaste opinionsundersökningen visade att 50 procent av svenskarna är mot ett svenskt Nato-medlemskap och bara 34 procent är för. Med tanke på det vore det djupt odemokratiskt om ”Lagstiftning rörande Försvarsmaktens internationella samarbete” alias Värdlandsavtalet klubbades utan rejäl genomlysning.

PS: Behandlingen av Värdlandsavtalet har anmälts till Konstitutionsutskottet av vänsterpartiets Stig Henriksson som vill se en granskning av Carl Bildts (M) och Karin Enströms (M) ageranden. Han påtalar att regeringen enligt regeringsformen ska informera och överlägga med Utrikesnämnden när det handlar om ”utrikesärenden av större vikt”. Avtalet berör i hög grad säkerhetspolitiken och Sveriges relationer med andra länder och det borde ha beaktats, menar han.
– Det är anmärkningsvärt att ett så viktigt avtal inte togs upp i Utrikesnämnden.