Utförsäljning av äldreboenden

prinsgeorgsgata1helsingborg

Helsingborgs äldre behandlas odemokratiskt när flera äldreboende privatiseras.

De anmärkningsvärda förhållandena inom Helsingborgs äldreomsorg fortsätter att skapa upprörda känslor. På fredagen offentliggjordes att fyra äldreboende, Valltorp, Bergaliden, Jordbodalen och Pålsjö park, och fyra så kallade LSS-enheter ska privatiseras.

Beslutet om privatiseringarna fattades på vård- och omsorgsnämndens möte på torsdagskvällen men offentliggjordes först vid en presskonferens på fredagen. I torsdagens HD påminde man om att:

”Personal på i princip alla vårdboenden har protesterat mot planerna. Facket Kommunal likaså. Anhöriga och direkt berörda har också riktat hård kritik.

Oro, ilska och frustration.”

Återigen behandlas äldre människor nedlåtande och inte som fullvärdiga medborgare. Varken de, deras anställda eller personalen har tillåtits att vara delaktiga i beslutsprocessen. Det strider mot grundläggande demokratiska förutsättningar. På sin Facebook-sida skriver Jan Andersson, ordförande i PRO:

”Varken de äldre som berörs, deras anhöriga eller de anställda har tillfrågats eller ens informerats om förändringen. Beslutet togs igår och var sekretessbelagt ( sannolikt olagligt). Idag sker informationen. Ingenting går att påverka. Så fungerar den s.k. demokratin i det blågrönt styrda Helsingborg.”

Kl 14.17 på fredagseftermiddagen, nästan ett dygn efter beslutet, informerades helsingborgarna kortfattat om beslutet på kommunens hemsidas pressida. Den relevanta söksidan om äldreomsorg i Helsingborg på helsingborg.se informerade inte alls. På pressidan hette det:

– Vi är övertygade om att ökad konkurrens leder till högre kvalitet genom att vi får fler utförare som kan jämföra sig med varandra och som kan lära av varandra. Det gynnar våra kunder i staden, säger Maria Nilsson (C), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Återigen talar hon äldre människor som ”kunder” och äldreomsorgen som en ”vara” som ska konkurrensutsättas.

Det där är kallsinnigt och inhumant. Inte ett ord om de äldres, deras anhörigas och personalens känslor i sammanhanget. Och inget försök att konkret förklara vad den privatiserande utförsäljningen innebär.

Min uppfattning är att Maria Nilssons nämnd producerar en bedrövlig produkt. Ena dagen handlar det om matningsmaskiner och övervakningskameror (för att spara personal), andra dagen om nedläggningar av sociala träffpunkter för gamla. Och nu ska alltså ”kunderna” gynnas av ”flera utförare”.

Floskler och plattityder. Ovilja att redogöra, oärlighet om de verkliga motiven.

Pressmeddelandet avslutas i samma anda:

”Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.”

Bilden: Valltorps äldreboende i Helsingborg.