Fotohistorik i Landskrona

66063005

Landskronas årliga fotofestival kompletteras med ett svenskt fotohistoriskt museum i Tyghuset (bilden).

Landskrona kan få ”Sveriges fotohistoriska museum”, med en av Sveriges största bildsamlingar, hoppas projektledaren Göran Nyström. Han berättar för HD att det bland annat pågår samtal med HD-Sydsvenskans ledning om att placera tidningarnas historiska arkiv med tjugo miljoner bilder i Landskrona.

När Sydsvenskan köpte HD oroade sig många vad som skulle ske med HD:s historiska bildarkiv. Det handlar om negativ och kopior före den digitala eran, ovärderligt material för den som vill forska eller berätta om regionens historiska utveckling.

Om tidningarnas arkiv placeras i Landskrona skulle det glädjande innebära att materialet tas till vara med kompetens och engagemang – och förhoppningsvis görs sökbart och kan komma till användning i olika sammanhang, forskning, böcker, utställningar och annat.

Men det handlar om fler bilder än så. Landskrona kan komma att få en av landets största bildsamlingar. Kanske kan man ta hand om efterlämnat negativmaterial och papperskopior när framstående fotografer går bort.

Museet byggs upp långsamt och öppnar först om något år, med stöd från bland annat Region Skåne.

I USA finns en obehaglig trend, där några stora aktörer köper upp allt vad fotografiska arkiv heter, för att exploatera dem ekonomiskt. Några få bilder säljs dyrt, andra försvinner i oåtkomliga arkivbergrums glömska. Förhoppningsvis kan det fotohistoriska museet i Landskrona bli en motkraft till sådana tendenser hos oss.

Landskrona planerar att inhysa Sveriges fotohistoriska museum i det stora och centralt belägna Tyghuset. Om allt går i lås får Landskrona en ny spännande institution som breddar stadens inriktning på foto, hittills främst manifesterad med den årliga fotofestivalen, som äger rum i augusti. Redan innan dess visas i mitten av juni en utställning av vetenskaplig fotografi från 1830 och framåt och senare i samma månad bilder från Irland.

En reaktion på ”Fotohistorik i Landskrona”

  1. I begynnelsen var bilden.Den som behärskar nuet behärskar även det förgångna och framtiden,I en verklighet som nu är virtuell öppnas fantasiväckande möjligheter för manipulation när allt icke-digitalt bildmaterial sugs upp i minneshålet.”We have now a golden window of time to forge the past,the present and the future to a shape of our preference”.(Mr Bush)

Kommentarer är stängda.