P3 ska inte säljas!

dc4873f1-8cc7-4cc1-b453-0f436423649f

P3 är svenska folkets licensfinansierade radio och ingenting som Bauer och hans grabbar ska tafsa på.

”Sveriges Radios (SR) marknadsandel av det totala radiolyssnandet är idag cirka 75 procent. Följaktligen står den kommersiella radion för bara 25 procent av lyssnandet.”

9e6eea55-6516-41a2-ac5f-a31b7e93ae8c

För Staffan Bauer (bilden), VD för Bauer Media Group Sverige, är detta ett stort problem. I en debattartikel i Svenska Dagbladet vill han att P3 ska säljas för att ”den fristående radion i Sverige”, alltså de kommersiella kanalerna, ska kunna hävda sig bättre mot public service-radion.

I dag har SR 75 % av lyssnarna mot de kommersiella kanalernas 25 %. En viktig anledning till SR:s högre lyssnarsiffror är att man gör bra program. En annan är de kommersiella kanalernas låga ambitioner och dåliga kvalitet.

P3 spelar en viktig roll i SR:s utbud och har funnit en väl fungerande mix av musik, nyheter och andra inslag.

Bauer skriver vidare: ”En försäljning av P3 skulle också skapa en bättre balans mellan de kommersiella aktörerna och Sveriges Radio vilket skulle ge hela radiobranschen ett lyft.”

Varför det, vad då för balans, vad då ge hela radiobranschen ett lyft? Bauer driver redan kanalerna Mix Megapol, NRJ, Rockklassiker, Vinyl 107 och Svensk Pop. Räcker inte det?

Han fortsätter: ”En försäljning av P3, inklusive dess sändarnät med överlägsen täckning, skulle vidare leda till att den kommersiella radion kan erbjuda något som saknas idag – en fullt ut nationell fristående radiokanal.”

Så särskilt fristående oberoende och uppkäftigt lär knappast ett privatiserat P3 bli om det ägs av Bauer, som på sin hemsida stoltserar med att vara ”ett av världens mest framgångsrika mediehus.” Företaget har internationellt 11 000 anställda och ger ut över 600 magasin, 400 digitala produkter och 100 radio- och tv-stationer som ”når miljontals människor världen över”.

Bauer Media Group har sitt huvudkontor i Hamburg och ägs till 85 % av den 40åriga dollarmiljardären och affärskvinnan Yvonne Bauer. Företagets värde uppskattas till bortåt 25 miljarder kronor.

Alltså: P3 ska säljas för att Bauer Media Group ska vinna marknadsandelar och öka vinsterna. Och för att makten över medierna ska monopoliseras också i Sverige.

Men P3 är i en djupare mening svenska folkets licensfinansierade radio och ingenting som Bauer och hans grabbar ska tafsa på.

Bilden: P3:s hemsida.