Oordning och godtycklighet i flyktingmottagandet

Inhabitants return home after Moroccan King Mohammed VI's visit in Sidi Moumen quarter, northern Casablanca, 28 May 2003. A total of 43 people including twelve suicide bombers were killed in the May 16 attacks in Morocco's largest city. Most of the suicide bombers came from the poor Sidi Moumen quarter. AFP PHOTO ABDELHAK SENNA. AFP PHOTO ABDELHAK SENNA

Marockanska flyktingbarn i Sverige kastas på gatan efter ny lag som trädde i kraft den 1 juni.

”Ordning och reda” ska råda i flyktingmottagandet, sa Stefan Löfven upprepade gånger, som ett motivering när Sverige la om sin flyktingpolitik med 180 grader, från välkomnande human, till godtyckligt inhuman.

Det stora antalet flyktingar som kom till Sverige 2015 var ett problem. Men det är olustigt att Sverige bara stängt vägarna hit för nästan alla flyktingar och inte sökt skapa säkra flyktvägar hit för de mest utsatta grupperna. Drunkningarna på havet mellan Libyen och Italien är en konsekvens.

I onsdags infördes en ny svensk lag som innebär att flyktingar med utvisningsbesked som inte lever med barn förlorar rätten till stöd från Migrationsverket med dagersättning och boende.

Men 4500 som fått avslag på asylansökan kan inte skickas tillbaka till sitt ursprungsland. De förlorar trots de all rätt till någon hjälp.

Detta drabbar särskilt en grupp ensamkommande ungdomar från Marocko. De har fått utvisningsbesked. Men Marocko vägrar att ta emot dem och marockanska ambassaden i Stockholm vill inte utfärda pass och id-handlingar åt dem, skriver Dagens Nyheter.

Tobias Glad, jourhemsförälder till marockanska flyktingbarn och initiativtagare till den ideella organisationen Habibi, är orolig:

– Ingen vill ta sig an dem och vi är väldigt oroliga för att många nu går under jorden och blir hemlösa med alla risker det innebär: kriminalitet och prostitution till exempel, säger han.

Bilden från slummen i marockanska Casablanca.