Attendo en ”kassaflödesmaskin”

Attendo

Börsintroducerade Attendo tar nu trots de äldres och de anställdas protester över två äldreboenden i Helsingborg,  Valltorp och Bergaliden. Företaget har betecknats som en ”kassaflödesmaskin”. Aktiekursen har stigit med 60 procent sedan introduktionen i november.

Attendo som nu tar över äldreboenden i Helsingborg, uppmärksammades av TV4:s Kalla Fakta 2008 under rubiken ”Billig äldrevård med hjälp från skatteparadis”. Företaget var på den tiden registrerat i skatteparadiset Jersey. Genom att betala lägre skatt än småföretag i ”äldreomsorgsbranschen” kunde företag som Aleris, Carema och Attendo vinna konkurrensfördelar mot till exempel personalägda företag.

I höstas introducerades Attendo på Stockholmsbörsen av riskkapitalbolaget IK Investment Partners, som ägt vårdbolaget sedan 2004. ingångskursen var i november 50 kronor per aktie. Kursen har på mindre än ett halvår stigit med 60 procent.

I en artikel i Dagens Samhälle (#14/2016) betecknades Attendo som en ”kassaflödesmaskin”, alltså att inbetalningarna från främst kommuner (av skattemedel) under vissa perioder är större än utbetalningarna. Kassaflödet är en viktig faktor som avgör ett företags börskurs. Med riskfria skatter som insats skapas kassaflöde, aktiekurser och värdestegring – med de boende på äldreboendena som ”kunder” i ”valfrihetens” namn.

En storägare nu är Nordstjernan AB som investerat bortåt miljarden i Attendo.

– Jag anser att Attendo är välskött, men ogillar ordet ”kassaflödesmaskin”, säger Nordstjernans vd Tomas Billing. ”Attendo genererar kassaflöden som i huvudsak återinvesteras i verksamheten”.

Attendo tar nu över äldreboendena Valltorp och Bergaliden i Helsingborg, trots protester från de äldre och från personalen.

– Vi kan inte minska kraven på våra kvalitetsmål. Och det är de som svara upp bäst mot detta som vunnit, säger Maria Nilsson(C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Det var hon som tidigare i år ville lägga ner flera träffpunkter för äldre i Helsingborg och som talade sig varm för matningsmaskiner och videoövervakning av äldre nattetid för att spara ner på personal.

Fotnot: Det andra storföretaget, Vardaga,  som tar över äldreboendena Jordbodalen och Pålsjö park driver tidigare Lussebäcksgården och Ragnvallagården. Företaget hette tidigare Carema Care men bytte efter en rad uppmärksammade vårdskandaler 2013 namn till Vardaga.  Läs mer om Caremaskandalen här.