Bush och Blair till Haag!

1866

Blair och Bush, ett år innan herrarna startade Irakkriget. I dag borde herrarna ställas till svars som krigsförbrytare.

I’m ready to kick ass, sa presidenten till premiärministern, som skrattade nervöst. När presidenten hörde den yngre premiärministerns tvekan uppmanade han honom att ha ” cojones”, testiklar.

Kanske var det med detta samtal på en knastrig telefonlinje över Atlanten som förutsättningarna för det kommande Irakkriget utan FN-resolution slogs fast, när USA:s president George W Bush i början av mars 2003 övertalade den något osäkre brittiske premiärministern Tony Blair att visa sig tuff och haka på.

Sarah Helm, brittisk journalist och författare tjuvlyssnade på samtalet. Hon kunde göra det därför att hennes partner var Blairs stabschef, Jonathan Powell, hon gifte sig senare med honom. The Guardian skildrar bakgrunden här.

Sarah Helm skrev utifrån det avlyssnade samtalet en teaterpjäs, Loyalty, som hade premiär i London 2011. Bland de som kom till teatern och såg föreställningen var John Chilcot, ordförande för den stora Irakutredningen som han efter sju års arbete presenterade på tisdagen och som skakade om Storbritannien ännu en gång.

Chilicot-rapporten slår med stor grundlighet fast att det var ett ”förhastat” beslut att angripa Irak, innan alla fredliga metoder var utdömda. Och att beslutet var baserat på undermålig underrättelseorganisation om massförstörelsevapen som borde ha ifrågasatts av politikerna. Rapporten konstaterar också att Saddam Hussein inte utgjorde något omedelbart hot för världsfreden 2003.

Kriget inleddes utan FN-resolution och därmed i strid med folkrätten. Det fick ohyggliga konsekvenser. En studie 2011 kom fram till att 500 000 irakier hade dött till följd av invasionen och konsekvenserna av det militära angreppet. Ordet folkmord ligger nära till hands.

Därmed borde herrarna Bush och Blair vara väl kvalificerade som krigsförbrytare, mycket mer än de jugoslaviska nationalister som sändes till Haag eller Vladimir Putin för annekteringen av Krim för den delen.

IS skapades som en direkt följd av Bush och Blairs angrepp på Irak. Det vi ser i dag med väldiga mängder flyktingar som flyr från Irak, Syrien och Afghanistan är dessa krigsförbrytares ansvar.

En reaktion på ”Bush och Blair till Haag!”

  1. Det finns plats till fler i tribunalen vid Bush’ och Blairs sida, bl a Fog Rasmussen.

    Och fler borde påminnas om sitt agerande vid denna tid. Minns Bo Lundgrens och Lejonborgs hånfulla framträdande i teve, där de uttryckte att regeringen var feg som inte följde med i korståget.

    Maud Olofsson däremot var klart och bestämt emot att man gick till krig utan beslut i Säkerhetsrådet.

Kommentarer är stängda.