Sverige som en amerikansk delstat

Tyskland

Sverige tillhör en europeisk kulturkrets. Men i skolans språkundervisning och i utbudet av populärkultur fungerar Sverige mest som en amerikansk delstat. Allt färre läser tyska i svenska skolor.

Allt färre skolelever studerar tyska, konstaterade Dagens Nyheter häromdagen. Dubbelt så många elever fick läsåret 2014/15 betyg i spanska som i tyska.

Ingmar Karlsson behandlade nyligen i tidningen Tempus samma ämne. Han påminde om att tyskan ända till 1946 var första främmande språk i skolorna, men att engelskan då tog över sedan det tyska språket efter nazismen och krigen förlorat sin legitimitet.

I dag är situationen en helt annan. Tyskland framstår i många avseenden som ett av Europas mest demokratiska länder. Tyskland är ett nära grannland som därtill spelar en ledande roll i EU. Ingmar Karlsson är inte nådig:

”På den europeiska kontinenten bor drygt 400 miljoner människor. Av dessa har bara 30 000 engelska som modersmål och de är bosatta på en yta som motsvarar en femtedel av Lidingö, nämligen Gibraltar. Omkring 100 miljoner talar tyska och drygt 60 miljoner franska. Nu när språkkunskaper är viktigare än någonsin har de skurits ned och detta har framför allt drabbat tyska, det största europeiska språket. Skolpolitikerna tycks tro att övriga Europa är lika amerikaniserat och genomdränkt av engelska och amerikansk populärkultur som Sverige där vi genom TV får vår dagliga engelska dos medan tyska och franska i stort sett blivit döda språk.”

I många sammanhang betonas Sveriges roll som ett land i Europa. Hur kan det då vara att språkundervisningen inte alls tar hänsyn till det?

Och varför är svensk kultur så översköljd av amerikansk och engelskspråkig trivialkultur?

De flesta kabeltevebolag distribuerar nästan enbart engelskspråkiga kanaler, där samma amerikaniserade ton dominerar. För de som är intresserade av olika europeiska kulturer finns så gott som ingenting att hämta. En suverän TV-kanal som fransk-tyska Arte kan i beskuret utbud ses via nätet, svårligen direkt i TV-utbudet. Detsamma gäller många andra tyska och franska kvalitetskanaler.

Sverige tillhör trots allt en europeisk kulturkrets. Men i skolans språkundervisning och i utbudet av populärkultur fungerar Sverige mest som en amerikansk delstat.