Nato planerar för storkrig mot Ryssland

09-16_03_528854424_-a1360

Stormakterna planerar i dag för krig och tror att detta är det bästa sättet att försvara sig mot krig. Bilden soldatparad i Moskva.

Allt fler politiker och militärer hävdar att krig inte bara är möjligt utan kan bryta ut när som helst. Denna nya hållning har lett till ökade spänningar mellan Ryssland och västvärlden. Liknande förhållningssätt har historiskt ofta lett till överilade krig också när diplomatiska lösningar hade varit möjliga, skriver Michael T Klare, amerikansk professor i World Security Studies, i Le Monde Diplomatiques engelska utgåva.

En möjlig scen för ett nytt storkrig är mest trolig utmed Natos östliga gräns, i Polen och de baltiska staterna. Men den kan också komma att omfatta både de skandinaviska länderna och svartahavsregionen, fruktar Klare.

Det tänkbara kriget kommer i första hand att utkämpas med konventionella vapen. Men det kan inte uteslutas att ett krig kan eskalera till ett kärnvapenkrig. I en artikel i tidskriften Nato Review i år diskuteras att flygplan som kan medföra kärnvapen i allt större utsträckning bör inkluderas i Natos övningar för att ”förstärka trovärdigheten i Natos kärnvapenhot” och skapa osäkerhet i Ryssland om när Nato kan tänkas beordra ett kärnvapenanfall.

USA:s försvarsminister Ash Carter sa 27 april i år i en kommentar till USA:s nya militärbudget att den inrymmer en vändpunkt, med planering som går ut på att USA åter fokuserar på en tänkt stormaktskonflikt, som kan utspela sig mot ”fiender” som Ryssland och Kina, som nu ”har avancerade vapen som kan neutralisera delar av USA:s tidigare militära överlägsenhet”.

USA:s militära budget innebär satsningar under 2017 på 30 miljarder kronor på ett installera en topputrustad stridsbrigad i östra Europa. Därtill kommer stora satsningar på moderniseringar av avskräckande kärnvapen.

För första gången upprättas i de baltiska staterna semipermanenta Natobaser på vad som tidigare var sovjetiskt territorium.

Det är omöjligt att inte uppfatta ekon från det kalla kriget, skriver Klare.

Han går inte närmare in på konsekvenserna för ett land som Sverige av det nya scenariot. Men det ligger nära till hands att gissa att Sverige påverkats av amerikanska strateger för att spela en militär roll med de nya förutsättningarna. Den hastigt utplacerade militära styrkan på Gotland är bara en minimal bricka i ett storpolitiskt skrämmande maktspel, som borde diskuteras öppet i Sverige, vilket i dag knappast är fallet.

Det är möjligt att Donald Trump väljs till amerikansk president den 8 november, läget i dag är jämnt mellan honom och Hillary Clinton. Trump har flera gånger ifrågasatt varför USA inte ska kunna använda kärnvapen, när man nu har dem. I en debattartikel i DN den 24/9 skrev professorn och USA-specialisten Erik Åsard att Trump utgör ett hot mot världsfreden.

Hotet blir än värre insatt i ovanstående sammanhang där Nato redan nu går i konfrontation mot Ryssland.

4 reaktioner på ”Nato planerar för storkrig mot Ryssland”

  1. Ofta kamoufleras planlagda folkmord som ”stormaktskonflikter”,”nationella konflikter” etc.Krigshetsare av olika slag hänvisar alltid till ”nobla”,”upphöjda” motiv.Vad det handlar om är planerad och systematisk människoslakt.Det är vi som skall slaktas,bombas,förgiftas och förbrännas.Inte ”dom” utan vi.Tanter,småungar,pojkar,flickor,gubbar,käringar.Män och kvinnor.Varför?”For Hekuba?”Nej.För olja,naturgas etc.For the Petrodollar.Geopolitiska strategiska mål.For the Fed,BIS and ECB.Vad betyder en gammal tant för killarna i The Federal Reserve Board?

  2. På vilket sätt är Ryssland ”omringat” av Nato?

    Faktum är att Ryssland pumpar in enorma summor i europeiska höger- och nazistpartier. I Sverige har t.ex. den våldsamma nazisekten SMR tagit emot stora belopp från Ryssland.

  3. Det är en svår tid nu. Min varningsklocka ringer. Samtidigt som nazister, nationalister och rena fascister breder ut sig i Europa har USA inringat Ryssland med sina baser och tagit över Östersjön med svenskt bidrag. Flyktingar strömmar till Europa efter USA:s misslyckade Mellanösterpolitik och krossande av dessa stater. Att Ryssland satt ned foten i Syrien kan knappast förvåna den som har ”lite koll” på vad som händer. Kombinationen av ”en döende Tiger” och framväxten av egotrippet och ren nazism oroar mig.
    Nu är läge att alla fredsvänner från höger till vänster samlas kring en fredsparoll innan vi förgör varandra. Enligt min erfarenhet måste den starta underifrån. Politikerna har sin agenda som inte ser bra ut. Den kan vi vända. Det har fotfolket gjort förr och jag önskar oss lycka till i den saken. Mins Vietnamkriget och hur USA flydde med svansen mellan benen tack vare världs- och hemmaopinionen.

Kommentarer är stängda.